Ants Executive – från traditionella nätverk till fötterna på marknaden

Gruppbild med anställda från Ants som arbetar med Executive Search.

Något vi på Ants Executive Search ständigt reflekterar över är hur viktiga rekryteringar till chef- och ledarpositioner är. En felrekrytering kan få omfattande negativa konsekvenser och vara avgörande för affärer och ibland för verksamheten i stort. Likaså kan en lyckad rekrytering bidra till stora framgångar. En robust och väl uttänkt rekryteringsprocess till exekutiva positioner är och bör därför vara a och o – inte minst inom växande techorganisationer.

Ants Executive Search har sina rötter i techrekrytering. Vi är sedan länge specialiserade på att nå ut till kandidater i komplexa tekniska roller. Under åren har vi inte bara byggt upp starka datadrivna processer och skapat oss god teknisk förståelse som gett oss de rätta förutsättningarna att navigera oss till rätt kandidat. Vi har också tillskansat oss bred kunskap om de utmaningar verksamheter står inför i arbetet med att överbrygga techorganisationen med affärsverksamheten.

Historiskt sett grundar sig begreppet Executive Search i en tradition om att i hög grad förlita rekryteringar till omfattande personliga chefsnätverk. Det har varken varit främmande eller särskilt konstigt att ledare genom åren har rekryterat andra ledare från sina egna nätverk. Målgruppen för toppledare har sedan länge varit begränsad till en liten, homogen grupp, som ofta tenderat att känna varandra. Det ser annorlunda ut idag. Världen digitaliseras och vår bild av vem en ledare kan vara har breddats. Det här ställer krav på oss som rekryterar, att anpassa oss till dagen mer komplexa marknad. Seniora ledarskapserfarenheter behöver idag kombineras med spetskompetens och ledare kan och bör därför se olika ut – inte sällan inom tech.

Anställda från Ants Executive Search sitter i ett mötesrum och har workshop om hur de bäst kan hjälpa sina kunder.

Vilka är Ants Executive?

Förmågan att nå ut till kandidater utanför det personliga nätverket har blivit det som tydligast definierar Ants Executive Search. Med sourcing, teknik och kompetensbaserad rekrytering som unik hemmaarena får vi tillgång till ett större spann av intressanta ledare som rör sig bortom det traditionella nätverket. Vi får dessutom god avkastning vid användningen av vår absoluta spetskompetens – sourcing. Men vad är det då Ants Executive Search gör ytterligare som sticker ut? Nedan har vi sammanställt tre anledningar till att välja Ants Executive Search till din nästa exekutiva rekrytering:

1. Branschkartläggning med tekniken i ryggen

För att påbörja, genomföra och avsluta en rekryteringsprocess så effektivt och lyckat som möjligt krävs ett gediget förarbete. Vår kartläggning handlar om att få en överblick över den aktuella kandidatpoolen men också hur utbudet ser ut i den specifika branschen som ledaren ska verka inom. Vi har dessutom möjlighet att intar ett utifrånperspektiv i diskussioner om kandidatens potentiella tekniska kunskap då alla våra medarbetare har sin bas i tekniska roller. Det gynnar oss inte minst i sökandet efter tekniska chefer.

2. Sourcing och chefsnätverk i symbios

Genom vår väletablerade sourcingstrategi kombinerar vi uppsökandet av “passiva kandidater” på olika plattformar med fokus på handfasta tekniska kompetenser, samtidigt som vi bygger ett nätverk av ledare på teknisk såväl som annan nivå. De kandidater som är bäst lämpade för en viss roll är nödvändigtvis inte alltid aktiva på arbetsmarknaden. De kan dessutom vara uppvaktade av konkurrenter. Genom att arbeta hårt med uppsökande rekrytering har vi möjlighet att säkerställa kandidatinflödet – även av även till exekutiva roller.

3. Processen med caset i fokus

Ants Executive Search älskar case. När vi bygger case skräddarsyr vi dem efter kundens behov. Vi använder den branschspecifika kunskapen vi tillskansat oss och kombinerar den med att sätta oss in i reella utmaningar som våra kunder står inför. När kandidaten ställs inför välformulerade och öppna frågeställningar om verksamheten och får i uppdrag att presentera sina lösningar får vi en stark grund att stå på vid bedömningen av kandidatens lämplighet inför den chefsroll vi rekryterar till.

 

Med Ants position inom techrekrytering och vårt nytänk tar vi nu sikte på att sätta spår i den bransch som tilltalar oss mest – men med extra fokus på exekutiva roller.

Stina Alfredsson

Executive Recruitment Consultant

Linkedin

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!