Techrekpodden

8. Hans Linde, Förbundsordförande för RFSU

Hans Linde är f.d. vänsterpartistisk riksdagspolitiker och idag är han förbundsordförande i RFSU. Carl-Johan och Hans pratar om hur digitaliseringen förändrat både politisk och ideellt arbete, och om hur digitaliseringen är en ny arena som möjliggjort kontakt med grupper och individer som man tidigare inte kunnat nå.

 

Missa inte