10 snabba om internationell rekrytering

Vi på Ants har i många år hjälpt våra kunder med internationella rekryteringar.  Det finns stora fördelar med att rekrytera utanför Sveriges gränser. Med det sagt finns det en hel del regler att hålla koll på . I den här texten har vi listat 10 saker som vi tycker det är extra viktigt att hålla koll på vid internationell rekrytering 2022. 

1. Annonsera

För att anställa arbetskraft utanför EU behöver vi annonserar ut tjänsten på platsbanken i minst 10 dagar.Utgå från arbetsdagar, spara information om annons-ID, publiceringsdatum samt sista publiceringsdag då man behöver detta när man gör ansökan om arbetstillstånd senare.

 

2. För att få arbetstillstånd ska kandidaten ha:

 • ett anställningsavtal, underskrivet av båda parter.
 • ett giltigt pass (som gäller under hela tillstånds perioden)
 • ett arbete med arbetsvillkor och lön som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket.
 • livförsäkring, trygghetsförsäkring och tjänstepensionsförsäkring för dig när denne påbörjar anställningen.

 

3. Du hittar en kandidat som varit här mindre än 2 år

Under de första 24 månaderna gäller arbetstillståndet bara hos den arbetsgivare och för det yrke som står i kandidatens beslut. Tillståndet gäller endast under den period som kontraktet anger dvs har kandidaten en provanställning på 6mån gäller endast tillståndet under den perioden.

 

4. Du hittar en kandidat som varit här mer än 2 år

När kandidaten har haft arbetstillstånd i 24 månader och har fått sitt arbetstillstånd förlängt kan denne byta arbetsgivare utan att lämna in en ny ansökan så länge kandidaten arbetar inom samma yrke.

 

5. Du hittar en kandidat som varit här i mer än 4 år och
kan söka permanent uppehållstillstånd, vad är kraven?

 • För att få permanent uppehållstillstånd måste kandidaten:
  uppfylla kraven förförlängt uppehållstillstånd
 • kunna försörja sig själv genom inkomster från anställning eller eget företag om denne är 18 år
  eller äldre
 • leva ett skötsamt liv.

 

6. Om Kandidaten du hittat nyligen slutat på sitt jobb

Om kandidaten själv avslutar sin anställning eller blir uppsagd får denne stanna kvar i Sverige och söka nytt arbete i tre månader, från sista arbetsdagen. Kandidaten behöver ha ett giltigt uppehållstillstånd under perioden hen söker arbete. Om tillståndet är på väg att gå ut lämnar denne in en ansökan om förlängning av uppehålls- och arbetstillstånd. Man behöver ett erbjudande om arbete för att kunna ansöka om förlängning.

 

7. Du hittar någon som flyttat till Sverige som medföljande

Om kandidaten är medborgare i ett land utanför EU men är familjemedlem till en person med arbetstillstånd kan kandidaten få uppehållstillstånd för samma tid. Om tillståndet för familjemedlemmen är längre än sex månader kan kandidaten också få ett eget arbetstillstånd.Som medsökande behöver kandidaten ej ansöka om ett eget arbetstillstånd om kandidaten blir erbjuden anställning, detta är knutet till familjemedlemmens arbetstillstånd och är inte begränsat till ett yrke eller en arbetsgivare.

 

8. Vem sköter processen?

Arbetsgivaren påbörjar ansökan via migrationsverkets e-tjänst, där får denne fylla i info om tjänsten och företaget och sedan kan kandidaten fylla i resterande information. Ansökan ska då skickas till berört fackförbund som kolla om tjänsten uppfyller kollektivavtalsmässiga kriterier. Därefter får kandidaten svara på frågor till migrationsverket som slutligen tar beslut om arbetstillståndet. Processen tar vanligen 7–10 månader. Vill man att det ska gå snabbare har vi vår samarbetspartner Nimmersion som är certifierade hos Migrationsverket, då tar processen vanligtvis 1–3 månader.

 

Men EU då?

9. Du hittar en kandidat som är EU/​EES-medborgare (Europeisk Ekonomiska samarbetsområdet)

EES-länderna innefattar samtliga 27 EU-länder plus Island, Liechtenstein och Norge. Schweiz är varken med i EU eller i EES men har avtal som jämställer landet i vissa avseenden.Som EU/EES-medborgare har du rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan uppehållstillstånd.Rätten för EU/EES-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Det har du om du är anställd, egenföretagare, studerande eller har tillräckliga medel för att försörja dig. Om du har uppehållsrätt i Sverige behöver du inte kontakta Migrationsverket utan endast registrera dig på Skatteverket.

 

10. Du hittar en kandidat som tidigare bott i ett EU-land

Om en person har bott i ett EU-land under en längre period men inte är EU-medborgare kan denne under vissa omständigheter få status som varaktigt bosatt i det landet. Kandidaten kommer då att ha rättigheter som liknar EU-medborgarnas och har rätt att arbeta här.

 

Ants rekrytering

Kontakta oss om ni vill veta mer om hur vi arbetar eller om du vill ha hjälp med internationell rekrytering.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!