SPP är en del av norska Storebrand som är en av Nordens ledande koncerner för sparande och pensionslösningar. Vi utmärker oss bland annat genom vårt fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Som ledande bolag i branschen spelar ny teknik och digitalisering en stor roll i SPP:s affärsstrategi. En del i den strategin som nu genomförs är satsningen på området för Data & Engagement där Ants Executive fick uppdraget att rekrytera deras nästa ledare för organisationen.

“Som anställd på SPP finns stora möjligheter att växa och utvecklas, vi ligger digitalt i framkant och det händer mycket hos oss. Vi tillämpar en hybrid arbetsvardag där platsen vi utför vårt arbete från varierar utifrån egna, teamets och kundens behov. Hållbarhet är centralt för oss och tillsammans strävar vi varje dag efter att föra världen i rätt riktning mot en trygg och hållbar framtid. Här finns möjlighet att påverka i en av världens viktigaste branscher!”

– Sofie Pemer, TA Specialist

Samarbetet

I början av sommaren startades projektet att hitta SPPs nästa ledare för det nyuppstartade området Data & Engagement. Samarbetet inleddes med ett grundläggande uppstartsmöte tillsammans med Monika Rappe (CIO) och Sofie (TA Specialist). Där satte vi upp en kravprofil för att få en djupgående förståelse för organisationen, bolaget och rollen. Vid Executive Search är det dessutom extra viktigt att vi som samarbetspartner förstår SPPs värderingar och visioner vilket vi fick bra insikt i via en tät dialog med Monika och Sofie. Ants Executive bidrog sedan med en gedigen marknadsanalys samt insikter i kandidatmarknaden vilket ledde oss till rätt kandidatprofil för SPPs organisation. Därefter presenterades flertalet kandidater som utvärderades noggrant enligt våra kvalitetssäkrade processer.

”Utöver relevant kompetens är det viktigt att kandidaten matchar SPP:s värderingar och mål och att ledarstilen är i linje med vår företagskultur. Och att kandidaten genuint sätter sig in i rollen/företaget/jobbet och verkligen VILL”

– Monika Rappe, CIO

Monika Rappe och Carl-Johan Hamilton har precis gjort en rekrytering inom Executive Search
Monika Rappe och Carl-Johan Hamilton

Rekryteringsprocess

På Ants Executive jobbar vi alltid nära våra kunder och är måna om att ha en proaktiv och agil process som gör att vi kommer framåt. Vi har även lång erfarenhet inom sourcing och annonsering på olika kanaler vilket skapar ett inflöde av relevanta kandidater. Detta innebär att vi vet hur man når de bästa kandidaterna som inte aktivt söker jobb. Med hjälp av sourcing, annonsering och vårt nätverk fick vi snabbt in relevanta kandidater till SPP med god erfarenhet inom dataområdet och ledarskap.

Därefter gjorde Ants Executive en gedigen första screening där vi genomförde intervjuer med de mest relevanta kandidaterna. Vi arbetar med kompetensbaserad intervjuteknik med fokus på ledaregenskaper och teknisk kompetens, vilket gav oss en tydlig bild av kandidatens erfarenhet samt tidigare beteende i arbetsrelaterade situationer. Detta gjorde att SPP kunde lägga tid på rätt kandidater.

”Ants ställde många och detaljerade frågor till oss vilket säkerställde att vi redan från början hade en tydlig kravprofil och att de snabbt lärde känna oss som bolag. Projektet kännetecknades av tät dialog med löpande uppföljningar där Ants var lyhörda för våra och kandidaternas behov. Starkt bidragande var Ants specifika kompetens inom tech-rekrytering samt förståelse och insikter kring kandidatmarknaden”

– Sofie Pemer, TA Specialist

Projektet kännetecknades av tät dialog med löpande uppföljningar där Ants var lyhörda för våra och kandidaternas behov. Starkt bidragande var Ants specifika kompetens inom tech-rekrytering samt förståelse och insikter kring kandidatmarknaden

De kandidater som var aktuella efter första intervjun bokades sedan vidare till en andra intervju med rekryterande chef Monika. Vi anser att det är viktigt att tidigt få in rekryterande chef i processen då detta ger oss bättre förutsättningar att få en bra feedbackloop, samt en möjlighet för kandidaterna att träffa en framtida chef i ett tidigt skede. Monika bidrog med att ge en grundlig bild av SPP följt av sin vision om rollen, vilket var en viktig och insäljande del av processen.

Efter andra intervjun var det dags för caseintervju vilket vi i största möjliga mån använder oss av i ledarrekryteringar. I detta uppdrag skräddarsydde vi ett verksamhetsnära case tillsammans med SPP som speglade rollen och dess utmaningar. Kandidaten fick därefter förbereda en presentation kring sitt tankesätt som sedan behandlades under en intervju tillsammans med Monika samt en framtida chefskollega. Detta steg ger en gedigen insikt i såväl de tekniska kompetenserna och ledaregenskaperna som kandidaterna innehar, samt visar på hur väl de kommer att hantera framtida utmaningarna som man möter i rollen hos SPP. Caseintervjuer bidrar dessutom till en givande diskussion för båda parter där de får lära känna varandra ytterligare.

Vidare steg i processen var en utvärdering i form av en personlighetstest för att säkerhetsställa om kandidaterna innehar rätt personliga egenskaper för att axla rollen. Ledarrekryteringar har en stor påverkan på verksamheten och då är det av stor vikt att kombinera flera olika steg där logik- och personlighetstest bidrar till en objektiv utvärdering baserad på forskning.

Därefter togs referenser och en bakgrundskontroll på slutkandidaten för att säkerställa en relevant och trygg bakgrund för SPP som framtida arbetsgivare.

Anställda på Ants sitter i Workshop och diskuterar Executive Search och hur man bäst går till väga.

Tack SPP för ett fint samarbete!

Vi på Ants Executive är stolta över ett lyckat samarbete med SPP och nöjda över att få arbeta med ett så framåtlutat och starkt varumärke i en snabbrörlig bransch. För oss har samarbetet präglats av engagemang, tydlighet och en effektiv process som ledde till att vi tillsammans hittade rätt kandidat för rollen.

”Vi är jättenöjda med samarbetet och kan varmt rekommendera Ants – hög kompetens, professionalism och lyhördhet!”

– Monika Rappe, CIO

Om Hedin IT och Hedin Group

Hedin IT bildades 2018 och bistår hela Hedinkoncernen med digitala kompetenser och tjänster. Detta innefattar allt från support och drift till systemutveckling. Tjänsterna levereras till kunder som exempelvis Hedin Bil och Stern i norra Europa och koncernen har idag ca 7 000 anställda och en omsättning på ca 35 Mdkr.

Idag består Hedin IT av 80 anställda som tillsammans jobbar för att bibehålla koncernens starka position på marknaden och leverera högkvalitativa IT-tjänster.

Samarbetet

Innan samarbetet med Ants inleddes var respektive chef ansvarig för sina rekryteringar. Att ta in en extern rekryteringspart att hantera den stora mängd rekryteringar som krävdes var nödvändigt för att Hedin IT skulle kunna bibehålla kvalitet i sin leverans till koncernen. Under samarbetets gång har Ants utifrån kontinuerliga dialoger med Hedin IT anpassat rekryteringstakten samt vilka roller som behövt prioriterats. Hittills har Ants rekryterat breda roller som exempelvis backend-utvecklare och projektledare, såväl som mer nischade roller som dataskyddssamordnare och utvecklare inom ServiceNow och Business Central. Vi har även haft exekutiva rekryteringar till ledningsgruppen.

Det nära samarbetet mellan Hedin IT och Ants har möjliggjort en flexibel upp-och nedskalning av resurser anpassat efter Hedin ITs behov. I nuläget består teamet av fyra Talent Acquisition Consultants och en Talent Acquisition Manager.

”Ants har varit ett bra av stöd i rekryteringsprocessen och en trygghet i att kandidaterna får en god känsla och uppföljning”
– Emma Agby, Service Desk Manager på Hedin IT

Inom ramen för rekryteringsprojektet har Ants bidragit med målgruppsanpassad annonsering, sourcing, intervjuer och hanterat samtliga rekryteringsprocesser men vi har även bidragit med process- och metodutveckling utifrån de olika behoven. Ants ansvarar för att säkerställa och upprätthålla ett gott arbetsgivarvarumärke mot kandidater men även en god kandidatupplevelse.

”Proffsig och smidig process med tydlig struktur som underlättar för såväl oss som rekryterande bolag som kandidater. Drivna och lyhörda rekryterare som förmedlar bolagets anda till kandidaterna på ett bra sätt och hjälper oss på vår tillväxtresa.”
– Oskar Egeröd, Chief Financial Officer på Hedin IT

 

Utöver ovan nämnt har Ants även bidragit inom följande områden:

 

”Min upplevelse av rekryteringsprocessen när jag började på Hedin IT genomsyrades av tydlighet, bra kommunikation och snabb återkoppling. Klockrent! Samma upplevelse har jag nu haft när jag med ert stöd rekryterat till mina team.”
– Patric Ekroth, CIO och Operations Manager på Hedin IT

 

Proffsig och smidig process med tydlig struktur som underlättar för såväl oss som rekryterande bolag som kandidater. Drivna och lyhörda rekryterare som förmedlar bolagets anda till kandidaterna på ett bra sätt och hjälper oss på vår tillväxtresa.

Ants ser fortsättningsvis fram emot ett nära och utvecklande samarbete med Hedin IT. Vi kommer utöver rekrytering, även att bland annat starta upp ett nytt projekt inom contentproduktion.

Behov av hjälp med er rekrytering? Läs mer om vår IT-rekrytering eller kontakta oss via kontaktformuläret nedan.

I januari 2022 inleddes ett samarbete mellan Ants och Esatto där en rekryteringskonsult från Ants togs in för att hitta rätt kompetens till den digitala byrån. Byrån grundades 2013 och verkar för att stärka företag och organisationers egna kompetenser och förmågor. En förutsättning för att kunna skapa mänskligt värde i ett digitalt samhälle.

Esatto arbetar med organisationer inom en stor mängd branscher, hela spannet från start-ups till basindustrier. Det kunderna har gemensamt är att de står mitt i eller inför ett skifte, som drivs på av de många förändringstryck som formar samhället att bli mer digitalt. En gemensam nämnare bland kunderna är höga ambitioner om att förbättra vårt samhälle. På Esatto arbetar ungefär 90 medarbetare och kontor finns i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

”Tillsammans med Ants har vi inte bara fått hjälp med toppenrekryteringar utan också inspiration och ny kunskap om hela rekryteringsprocessen men också marknadsinsikter. Med Ants ingår man ett riktigt partnerskap och de visar ett genuint intresse för vårt företag och de utmaningar och möjligheter vi har.”
– Camilla Nilzén, Affärsområdeschef på Esatto

Conducting Interviews med Ants

Flera tillsättningar har skett under våren i roller som Frontend Tech Lead, QA Specialist och Analytics Lead. I dessa rekryteringar har Ants bidragit med annonsering, sourcing, telefonintervjuer och koordinering i rekryteringsprocesserna.

Detta har inneburit ett samspel med olika chefer från olika affärsområden, vilket skapat en god inblick i de olika rekryteringsprocesserna. Processerna såg olika ut och under ett veckomöte i våras framgick det att det fanns en önskan om en genomgående rekryteringsprocess som genomsyrar Esatto. Det blev även tydligt att det fanns ett behov av att få de som är involverade i rekryteringsprocesserna att känna sig mer bekväma och förstå sin roll. Veckan därpå presenterade Ants en av sina externa utbildningar som eventuellt skulle kunna vara av intresse för Esatto, Conducting interviews, en skräddarsydd utbildning inom intervjuteknik. Kort därefter bokades ett möte in mellan Esatto och utbildare från Ants där man gick igenom behov, önskemål och upplägg.

I slutet av augusti höll våra kollegor Erika Thorslund och Elisabeth Wehlin en extern utbildning inom Conducting Interviews som skräddarsytts utefter Esattos önskemål och behov.

Conducting Interviews utbildning med Esatto

Utbildningen hölls digitalt så att kollegor från Stockholm, Umeå och Krakow kunde delta från varsina håll. Under utbildningen gick Erika och Elisabeth bland annat igenom grundläggande färdigheter för att skapa en effektiv rekryteringsprocess. Det skapades även rum för frågor och övningar som gav värde för medarbetarna på Esatto.

“Vi på Esatto har gått i mål med flera lyckade rekryteringar tillsammans med Ants. Den här utbildningen vässade mina kunskaper bland annat kring hur man ställer frågor till en kandidat. Jag fick också värdefulla insikter om vad som är bra att tänka på under rekryteringsprocessen.”
– Johan Söderberg, Head of Design & Communication på Esatto

“Det var två intressanta och inspirerade timmar som var väldigt givande för mig som utvecklare, att få nya perspektiv på rekryteringsprocessen. Det känns också bra och roligt att samarbeta tillsammans med er, då ni är moderna och professionella talangjägare.”
– Patrik Holmberg, Creative Developer på Esatto

Conducting Interviews med Ants

Vi på Ants ser framemot ett fortsatt nära och utvecklande samarbete med Esatto. Är ditt företag också intresserad av en skräddarsydd utbildning? Hör av dig till oss!

Behov av hjälp med er rekrytering? Läs mer om vår IT-rekrytering eller kontakta oss via kontaktformuläret nedan.

SPP är Nordens ledande bolag inom hållbara pensionslösningar och tack vare det kan deras kunder drömma stort om sin pension. Genom en tydlig investeringsprofil tar SPP hänsyn till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. På så sätt bidrar de till en bättre framtid. Som ledande bolag i branschen spelar ny teknik och digitalisering en stor roll i SPP:s affärsstrategi. En del i den strategin som nu genomförs är en migrationsresa till molntjänsten Azure.

Det som också utmärker SPP är deras fokus på sina medarbetare och viljan att varje person ska ha utvecklingsmöjligheter över tid och nå sin fulla potential.

”Om du vill ha en arbetsgivare som främjar utveckling och som vill att vi ska komma framåt på alla möjliga sätt, både som bolag men också som individer, så är SPP en bra arbetsgivare för dig.”
– Ida Bonin, Business Analyst

Samarbetet

Sedan hösten 2019 har en eller flera Talent Acquisition Consultants från Ants haft armkrok med SPP för att säkra upp deras behov inom IT-rekrytering. Vi har bidragit med annonsering i sociala medier, annonsskrivning, sourcing, telefonintervjuer, referenstagning och arbetat med att kvalitetssäkra och stärka kandidatresan.

”Ants är kunniga, lyhörda och enkla att samarbeta med. De är leveranssäkra, har ett kostnadseffektivt upplägg och vi känner oss trygga i att de är goda ambassadörer för vårt bolag i kontakten med kandidater. Vi är helt enkelt väldigt nöjda!”
– Sofie Pemer, Talant Acquisition Specialist SPP

En annan del i samarbetet handlade om Employer Branding och att lyfta fram SPP som en attraktiv arbetsgivare inom tech. Genom vår kundprodukt inom contentproduktion och vårt marknadsteam, hjälpte vi SPP att skapa en Employer Branding-film.

Kika in resultatet här:


 

Arbetet framåt

SPPs techavdelning har haft en stadigt tillväxt under senaste åren och fortsätter växa. Idag består IT/Tech av nästan 100 personer och utgör en fjärde del av alla anställda i Sverige. I denna tillväxt har Ants fått äran att hjälpa till och har rekryterat 10 personer under hösten 2019 och under 2021, bland annat Java utvecklare, BI utvecklare, Data Engineer och Enterprise Arkitekt. Under 2022 förväntas ytterligare 5–10 personer rekryteras.

Vårt samarbete kännetecknas av:

Detta för att snabbt kunna felsöka i processen och testa nya kreativa vägar framåt och med det hålla kostnaderna nere.

Vi på Ants ser framemot ett fortsatt nära och utvecklande samarbete med byggandet av SPP Tech och rekryterande av framtida talanger. Framåt kommer vi bland annat starta upp ett nytt uppdrag inom Executive Search på SPP.

På Ants erbjuder vi utbildningar inom olika ämnen kopplat till techrekrytering. Samtliga utbildningar går att skräddarsy. I vårt starka samarbete med SPP identifierades ett behov av en utbildning inom techrekrytering och intervjuteknik.

Därför samlade SPP ett gäng av sina medarbetare som fick gå en skräddarsydd utbildning tillsammans med våra utbildare Erika och Elisabeth. Såhär sammanfattade SPP utbildningen:

”Stort tack Ants för en bra och givande utbildning. Ni lyckades fånga stort intresse och engagemang från en grupp som egentligen inte har rekryteringsansvar som sitt uppdrag i sina befintliga roller. Deltagarna fick bra information, möjlighet att träna och konkret material att ta vidare med och anpassa till sina kommande möten med kandidater. Engagerade och kunniga utbildare som skapade en givande eftermiddag för oss”

– Lovisa Stehn, Talent Acquisition Specialist på SPP

Har ditt företag behov av att utveckla er kunskap inom t.ex. sourcing, teknik för rekryterare eller varför inte genomgå hela Ants onboardingprogram som våra TA-konsulter går? Kika in våra utbildningar här.

Discovery is one of the biggest media companies globally, and at the beginning of 2021, legacy Discovery launched their streaming service Discovery+, which now exists in multiple markets globally and has several millions of subscribers. Discovery+ is one of Sweden’s fastest-growing streaming services and is, for example, used to stream the Olympics and Allsvenskan in Europe.

In Stockholm, the engineers mainly work with the backend platform for the global streaming service and use tech such as Java, Docker, Kubernetes, Kafka, and AWS. Discovery offers its employees a modern tech stack, great culture, competitive benefits, and the chance to be a part of delivering content that affects people all over the world.

“I enjoy working at Discovery because of its diverse, global, and high-paced environment. I have been here ten years, but it almost feels like it’s a new company every time you compare it to a year back.”
Pontus Hellgren, Group Vice President of Engineering

Collaboration

Ants and Discovery first started to work together in the fall of 2019 when we began recruiting Software Engineers to Stockholm. Back then, the team in Stockholm was very new, and we helped set up a recruitment process and recruited some of the first full-time employees. The collaboration went well, and when we finished the first round, we knew that we would work together again in the future. We started the second tenure in late 2020, this time together with a newly created internal TA team, and have since then had a fruitful partnership that continues to this day.

 

“I expected Ants to bring the know-how on how to scale and efficiently ramp up talent acquisition, helping us succeed in the highly competitive Stockholm market.”
Pontus Hellgren, Group Vice President of Engineering.

 

At Discovery, we have worked together with the internal TA team, Engineering Managers, VP’s, and P&C in Sweden, Poland, the UK, and the USA. We have recruited a large number of people, mainly Backend- and Frontend Engineers (ranging from junior to staff level) and Engineering Managers. We have also gotten the chance to recruit people within CRM, Product Designers, and MarTech.

 

”The success factors for our collaboration can be seen in the quantity and quality of the talent pool that was generated and fed the candidate pipelines. It also relates with the extremely professional and thorough manner with which all candidates were treated across the entire recruitment process.”
Apostolos Georgakis, VP Engineering

“I expected Ants to bring the know-how on how to scale and efficiently ramp up talent acquisition, helping us succeed in the highly competitive Stockholm market.”

“I’d say the main success factors were: the RPO consultants have been outstanding at what they do, but they have also been an integrated part of Discovery, from day one, in the recruitment team and the business. They are literally acting and seen as full-time employees, which has allowed them to build the trust needed and required to guide stakeholders and hiring managers.“
Mikael Wikström, Recruitment Lead for Sweden and Poland.

IT-rekrytering hos Discovery

Recruitment process

“We carefully pick individuals to excel in technology and match our culture and guiding principles. We collaborate closely within our teams, so there must be good chemistry, good diversity, and a mix of experience.”
Jens Zetterström, Engineering Manager

To find people matching Discovery’s profile, we worked with end-to-end recruitment. That includes:

● Starting up new roles and deciding on interview processes
● Intake meetings with stakeholders
● Sourcing through multiple forums, e.g., LinkedIn, Github, and StackOverflow
● Responsibility for candidate experience and management
● Referral strategies
● Conduct first interviews
● Loop (several independent interviews) management
● Community hiring decisions involving stakeholders and interviewers
● Helping with Visa and Work Permits
● Negotiating offers
● Closing deals with candidates

We have been given a lot of autonomy and freedom to do the work as we see fit and develop our ideas to improve the recruitment processes. We have had a great collaboration with the employees at Discovery.

“It’s all about setting candidates up for success in their future roles and, at the same time, allowing them to meet as many employees as possible and allowing them to make better decisions for themselves based on the full picture of the company.”
Mikael Wikström, Recruitment Lead for Sweden and Poland.

Employer branding

We’ve also helped Discovery create several EVP films that are used as employer branding. To make the videos, we worked together with a team at Discovery and the Marketing Team at Ants. The videos have been used on our website and social media and in our reach outs to attract great talent.

“Hiring in Stockholm is highly competitive, with lots of great companies out there. Candidates often have multiple options, and employer branding is important to help cut through the noise and create awareness about why they should be interested in us as a company.”
Pontus Hellgren, Group Vice President of Engineering.

Why work at Discovery?

In addition to all things related to recruitment, we have also had a great time working at Discovery! Just a few examples are dinners with the TA team, company events, Christmas parties, and getting some really cool merch (as you can see in the picture).

Techrekrytering på Discovery

“It has been great working with Ants. The candidates have been picked with care, and nothing has fallen between the cracks.”
Jens Zetterström, Engineering Manager.

It’s been amazing working with these people who continually push us to evolve and are always there for a great laugh. If you’re thinking about joining, just go for it!

Thank you, Discovery, for all the great times we’ve had, and looking forward to all that is yet to come!

Äventyret är en tjänstedesignbyrå med kontor i Stockholm, Örebro och medarbetare i andra delar av Sverige. Företaget består av 43 medarbetare som utgörs av utvecklare, designers, projektledare samt verksamhetsnära roller. Våren 2022 vann Äventyret “Årets byrå” i kategorin Tjänste- och produktdesign. Enligt Google sorteras Äventyret in som “affärsutvecklare” och det är inte helt dumt — de är teknikagnostiker som är intresserade av effekten av vad de tar fram åt sina beställare. Ibland är de en kreativ designbyrå, ibland en entreprenöriell SWAT-styrka och ibland ett tjänstedesignteam. Allt beroende på vad kunden verkligen behöver. Men lite mer specifikt är Äventyret experter på digitalisering och arbetar med designforskning, trendbevakning, affärs- och konceptutveckling, teknikekosystem samt interaktion- och gränssnittsdesign.

Bakgrund till uppdraget

Äventyret och Ants startade för andra gången upp samarbetet hösten 2021 för att rekrytera ny personal. Rekryteringsbehovet denna gång var allt från seniora frontend- och backendutvecklare till designers samt teknisk projektledare. Med bra leveransförmåga tillfrågades konsulten att presentera Ants och Äventyrets samarbete i form av rekryterings- och Employer Branding-strategier på företagets årliga konferens.

Under konferensen våren 2022 formulerades nya mål för organisationen. Äventyret beslutade bland annat att fokusera på tydlighet och bli en större organisation under 2022. Detta konkretiserade i tre delmål:

”Ants modell där konsulten går in som en naturlig del av personalavdelningen passade oss perfekt. Vi fick inte bara hjälp med själva rekryteringen utan också skjuts i arbetet med att styra upp processerna runt omkring, samt vår paketering mot potentiella anställda.” – Frida Hammarström, Chief People Officer på Äventyret

Lösningen

Något som Ants anser vara viktiga förutsättningar för tydlighet och tillväxt är närvaro från HR, med datadrivna, strukturerade och automatiserade processer. Här blev det självklart för Ants att kliva in som stöttepelaren och partner i HR relaterade frågor. Konsulten skalades upp till heltid och fördelade tiden 50/50 mellan HR och rekrytering. Tillsammans med Äventyret sattes en strategi och prioritering efter målen.

HR Tech med Ants

Pågående projekt

Äventyret hade ett HR-system sedan några månader tillbaka, dock hade systemet inte använts ännu. Därav prioriterades Digital HR som insats och implementering av HR-systemet AlexisHR som första HR-aktivitet att arbeta med. Detta sätter en bra grund för att övriga insatser ska kunna genomföras. HR-systemet, som en del av Digital HR, har i avsikt att hjälpa Äventyret att digitalisera och automatisera sina HR-processer, för att effektivisera samt spara tid och kostnader för att uppnå sina affärsmål. Vidare är syftet att skapa en tydlighet och rutin i organisationen för att på bästa sätt kunna utvecklas tillsammans. För att implementera ett HR-system krävs ett bra förarbete. Därmed utformades guider för medarbetare och chefer samt en kommunikationsplan för systemets lansering.

Ants började med att skapa mallar och workflows för preboarding, onboarding och offboarding av medarbetare därav sattes en strategi för Employee Lifecycle. Fortsättningsvis reviderades Äventyrets befintliga samtalsmallar för medarbetarsamtal, lönesamtal och avslutningssamtal och fördes in i AlexisHR med en 360 graders feedbackloop. Dessa processer bidrar till en transparens och tydlighet för medarbetarnas karriärutveckling, vilket också är en del av Employee Lifecycle-erbjudandet hos Ants. Under samma erbjudande utvecklades även Äventyrets mentorsprogram.

När strukturen var satt följde ett mer operativt arbete, där konsulten bland annat intervjuade medarbetare för att få en förståelse kring hur bolaget var organiserat. Utifrån detta sattes en tydlig organisationsstruktur efter befintliga arbetsområden. Detta innefattade också att föra över all personaldata samt att se över integrationer till övriga system, för att sedan kunna onboarda alla medarbetare i HR-systemet. Projektet är pågående och Ants kommer framåt fokusera på att ta fram en chefshandsbok samt ett HR-årshjul som går under området Leadership.

Läs mer om vår satsning inom HR Tech.

En global marknad och en stark efterfrågan på bolagets produkter, har resulterat i ett rekryteringsbehov av fler kollegor. I mars 2021 inleddes ett samarbete mellan Ants och MSAB. Till att börja med rekryterades två konsulter på deltid. I dessa rekryteringar har Ants bidragit med annonsering, sourcing, telefonintervjuer och koordinering i rekryteringsprocesserna. Kandidaterna var lockade av bolaget tack vare innovativ teknik och den samhällsnytta som MSAB bidrar till.

Läs mer om hur vi på Ants arbetar med IT-rekrytering i Stockholm. 

”Ants har koll på det mesta inom rekrytering. Vi har regelbundna veckomöten, bra uppföljning, tydliga KPI:er och de finns alltid där för stöttning och som bollplank under processerna. Samarbetet har fungerat mycket bra! Vi har jobbat tillsammans med tre rekryterare och en Talent Acquisition Manager som alla levererar på hög nivå. De har haft koll på läget samt har väl inarbetade processer som gör att arbetet flyter på i bra
takt.”

Ida Toivonen, HR-koordinatior på MSAB

Ants har koll på det mesta inom rekrytering. Vi har regelbundna veckomöten, bra uppföljning, tydliga KPI:er och de finns alltid där för stöttning och som bollplank under processerna.

MSAB har använt sig av Ants annonspaketet, vilket innebär målstyrd annonsering gentemot kandidater på Facebook, Instagram och LinkedIn, vilket har lett till ett flertal tillsättningar. Ants har fungerat som rådgivande funktion till rekryterande chefer. Tack vare flexibilitet och en öppen dialog har samarbetet blivit
framgångsrikt.

”För att lyckas med vår rekrytering har det alltid varit viktigt att nå ut med vilka produkter vi utvecklar och hur dessa bidrar till ett bättre samhälle. I samarbetet med Ants har vi hittat en partner som kan förmedla detta lika bra som vi själva.

I ett växande bolag med flera öppna rekryteringar, skiftande prioriteringar och ibland inte så glasklara rekryteringsprofiler har det varit oumbärligt att jobba med en så flexibel partner som Ants. Det har varit som att jobba med en intern rekryteringsfunktion där vi kunnat hantera uppkomna situationer på ett sätt som blivit bra både för kandidaten och oss.”

Joakim Grundwall, CTO på MSAB

Hos MSAB har Ants bland annat rekryterat; utvecklare inom C++ och C#, Technical Writers, Engineering Managers, rekryterare, IT-tekniker och Product Managers.

Är du intresserad av att jobba med brottsbekämpning? Kolla in MSABS:s karriärsida!

Zwapgrid är en plattform för intergrationer som gör det möjligt att automatiskt koppla olika system. Det kan till exempel vara system inom fakturering, eftersändningar, orderhantering eller redovisning som automatiskt synkroniseras. Förenklat kan plattformen förklaras som en molnbaserad integrationslösning som möjliggörs via API:er.

Vi på Ants har i flera omgångar arbetat med rekrytering av utvecklare till Zwapgrid. Nu senast bland annat inom Quality Assurance och tidigare flera Fullstack-utvecklare.

Hör Anna Holmgren, Head of People på Zwapgrid, berätta om samarbetet med Ants:

Fyndiq är en växande marknadsplats på webben för fyndshopping där miljontals kunder möter tusentals handlareMed många aktörer och produkter inblandade är det väldigt viktigt att säkerställa att marknadsplatsen håller kvalitet och är en först-klassig upplevelse för alla kunder, idag och imorgon. Med siktet inställt på att bli en global marknadsplats där klivet till de nordiska länderna är det senaste steget på resan, och i takt med nya marknader, fler handlare och ännu fler kunder stärker och anpassar Fyndiq sin organisation med nya talanger inom många områden. Det är här Ants kommer in i bilden! 

Vi har jobbat med Ants i flera omgångar under många år och alltid varit nöjda med både samarbete och resultat. När vi behöver hjälp med rekrytering står Ants nummer överst på listan – Elinor Taiwo, Head of Human Resources på Fyndiq

Det allra första samarbetet mellan Ants och Fyndiq tog plats 2013 då vi framför allt hjälpte till att rekrytera till IT organisationen, och det är särskilt roligt när gamla kunder kommer tillbaka till oss med nya utmaningar. Hösten 2020 vi fick uppdraget att hjälpa dem rekrytera en Chief Data Officer som blev starten på många nya samarbeten. Vi har sedan dess varit en rekryteringspartner i flera olika tjänster såsom Product Manager och Product Designer, ännu fler roller inom Business Intelligence, Compliance och Merchant Relations.

Victoria, Maja och Malin har alla varit delaktiga i projektet hos Fyndiq.

Sedan hösten 2020 har en Talent Acquisition Consultant från Ants arbetat med Fyndiq i varierande utsträckning från deltid upp till heltid i perioder. Där hjälper vi till med att starta upp rekryteringsprocesser med annonser, sourcing, telefonintervju och i en del projekt även första intervjuer. Vi har igenom hela processen koordinerat och administrerat kandidater, varit ett bollplank för rekryteringsprocessens gång och säkerställer en god kandidatupplevelse från start till slut.

I skrivande stund har vi sedan hösten 2020 gått i mål med 7 rekryteringar.”

Vi på Ants är specialiserade på rekryteringar inom Tech, och vi är bra på att arbeta hårt och systematiskt för att hitta rätt talang för jobbet, med hjälp av att löpande reflektera och felsöka i varje enskild process. Men vi är också övertygade om att vår metod är en framgångsfaktor som vi kan applicera på fler branscher och yrkeskategorier. I samarbetet med Fyndiq har vi fått förtroendet att visa vad vi går för även inom andra områden och lyckades överträffa oss själva med både bra och snabba resultat. I skrivande stund har vi sedan hösten 2020 gått i mål med 7 rekryteringar.

Fyndiq fortsätter att växa och vi på Ants ser fram emot att få fortsätta att vara en samarbetspartner i rekryteringar. Just nu söker vi BI Developer och Compliance Manager.

Vill du vara med på en otroligt spännande resa där du får ta stort ansvar i din roll på ett företag med familjär kultur och entreprenörsanda? Läs mer om öppna tjänster på The Home of Fyndians.

Billogram gör sitt yttersta för att ersätta den traditionella pappersfakturan och göra betalningsupplevelsen till något roligt (för let’s face it, att betala fakturor kanske inte är det roligaste vi vet?). Billogram bidrar med enkla betalningslösningar som möjliggör värdefull interaktion mellan företag och kund. Fokus ligger på att hjälpa företag med långvariga kundrelationer och att hela tiden sträva efter att markant förbättra kundupplevelsen. Att skapa en lösning som gynnar båda parter är inte alltid lätt, det är här Ants har fått komma in och dra sitt strå till stacken genom att rekrytera fler personer till utvecklingsavdelningen.

Att skapa en lösning som gynnar båda parter är inte alltid lätt, det är här Ants har fått komma in och dra sitt strå till stacken genom att rekrytera fler personer till utvecklingsavdelningen.

Sedan januari 2021 har Julia och Agnes från oss på Ants hjälpt Billogram att expandera utvecklingsavdelningen med totalt 17 nya kollegor i roller som Software Developers, Engineering Managers, QA/Testare, Integration Developer och DevOps Engineer. Samarbetet med Miriam Larsson (CTO), Patrik Järnefelt (Head of Engineering) och Jessica Hellquist (Talent Manager) m.fl. fungerar bra tack vare tydlig kommunikation, löpande diskussioner och stora mängder skratt.

Det är en stor ära att få följa Billograms tillväxtresa och att få ta del av deras fantastiska kultur! Men vårt uppdrag här är inte slut! Just nu söker Billogram Software Developers (Python), Integration Developer och en Backend Developer för Plattformsteamet. På Billograms karriärsida hittar du alla öppna roller!

Aimo Park – Rethink Parking

Aimo Park wants to develop and create innovative solutions to contribute to the future’s smart societies. In the last couple of years, they have developed products such as car charging stations, smooth payments, and of course different types of car services. They are on a mission to become the most recommended partner within mobility and parking solutions. Aimo Park is the leading parking company in the Nordic region, and are now on a journey to become a leading tech company as well.

During our collaboration with Aimo Park they went through a big transformation with new owners, collaboration between boarders and improving their IT landscape in the Nordic region. Ants had the opportunity to be a part of Aimo Parks exciting journey of growing their business, by helping them find tech talents and strengthening their employer brand. Today, they are continuing to scale up while finding new ways to rethink parking!

Recruitment process

To match the right company with the right competence, every recruitment process is adapted to optimize the needs of our clients. In our partnership with Aimo Park, our objective was to enhance the employer brand by establishing a great candidate experience while also ensuring we assessed the skills of everyone in process. Hence, we had an agile approach where we held weekly meetings so that we could assess and improve the recruitment process. Furthermore, we held a course in competence-based interview techniques, establishing a unison strategy among all hiring managers.

To begin with, we specified the requirements of each role and created compelling job advertisement, focusing on the unique aspects of each role. We then posted each role on their career page, LinkedIn and social media, optimizing the reach of each targeted group. Next, we sourced for candidates on different platforms, continuously updating and adjusting our keywords and in-mails to make certain we had a strong pipeline of candidates. We also conducted first screening calls where we presented Aimo Park and the role. Thereafter, Ants held first interviews, either competency or personality test based on each role, and continued coordination of the rest of the recruitment process while keeping candidate experience as a clear focus. In conclusion, Ants also developed preboarding in collaboration with Aimo Park, supporting newly employees feel welcome!

We also created a Employer branding video to show how it is to work at Aimo Park.

Result

The collaboration resulted in 18 hires within different technical areas and departments. We hired in a variety of roles from Senior Developers to Product Owners as well as three executive positions: Head of Development & Operations, Head of Application Management and Head of Infrastructure, Support & Security.

What did Aimo Park think of our collaboration?

Thoughtsfrom Carolina Granat HR Director and Fredrik Hesse Technical Director.

What were your expectations from Ants?

”Take part of your network and know how to find the right candidates for the roles. Not only when it comes to competence, but also so that they would fit our organization, culture and gets excited over our challenges” – Carolina Granat, HR Director Aimo Park

Provide a solid recruiting process, with significant understanding of IT roles and their market.” – Fredrik Hesse, Technical Director Aimo Par

What were the success factors of our collaboration?

”Good collaboration. It really helped that you were inhouse in the beginning. You got to know our culture and got an understand of our business and assignments” – Carolina Granat, HR Director Aimo Park
”Sign the right people for each role. (quality) Keep within budget. (cost) Keep within the timeline. (time)” – Fredrik Hesse, Technical Director Aimo Park

Based on our collaboration, have you gained any new insights about recruitment?

”IT is a tough market, and you even more need to make sure that you have a clear EVP to create interest, act as quickly as possible and give feedback in all stages. How we manage the recruitment process affects our brand.” – Carolina Granat, HR Director Aimo Park

”Importance of pre-boarding document.” – Fredrik Hesse, Technical Director Aimo Park

”Good collaboration. It really helped that you were inhouse in the beginning. You got to know our culture and got an understand of our business and assignments”

Thank you, Aimo Park, for a wonderful collaboration!

Interested to learn more about Aimo Park?

Hos SOS Alarm är IT en del av kärnverksamheten och arbetet präglas av innovation och nyutveckling. I början av 2020 påbörjades samarbetet mellan Ants och SOS Alarm och målet var då att rekrytera 3 st testledare och 4–5 systemutvecklare.

Spola fram till april 2021 – nu över ett år senare har vi genom ett gott samarbete kantat av tät kommunikation lyckats ro i land runt 30 rekryteringar, med allt ifrån systemutvecklare och testare till scrum masters och gruppchefer.

Kombinationen av samhällsnytta, nya tekniker inom IT och en inkluderande kultur gör att många ser SOS Alarm som en attraktiv arbetsgivare. På SOS Alarm får du möjlighet att växa, både yrkesmässigt och som person, samtidigt som du bidrar till något stort och viktigt tillsammans med fantastiska kollegor.

Nu över ett år senare har vi genom ett gott samarbete kantat av tät kommunikation lyckats ro i land runt 30 rekryteringar.

Det är en ära för oss på Ants att få vara med i ert arbete för ett tryggare Sverige!
Vill du också bli en SOS:are? Just nu söker SOS Alarm bland annat: Data Engineers, Systemutvecklare, CRM-utvecklare och IT-Säkerhetstekniker. Missa inte att Connecta med SOS Alarm och oss för fler möjligheter!

Läs mer om hur det är att jobba på SOS Alarm.

Olivia och Elisabeth från oss på Ants var de som driv rekryteringsprojektet hos SOS Alarm.

Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.