HR-rådgivning

Ants HR Tech erbjuder skräddarsydd rådgivning och stöd i centrala HR-frågor såsom arbetsrätt, kompetensförsörjning, lönekartläggning, utformning av personalpolicies och framtagande av anställningsavtal. Vår HR-rådgivning är alltid tillgänglig för att möta era unika behov och frågeställningar, vare sig det handlar om konflikthantering eller framtagande av nya processer och dokument. Vi engagerar oss för att erbjuda lösningar som speglar just era företagsspecifika förutsättningar och mål.

HR konsult i malmö

Hantera konflikter på arbetsplatsen

Konflikter är naturligt på en arbetsplats, men med hjälp av effektiva verktyg och metoder kan vi minimera risken för mer allvarliga konflikter. Vår HR-rådgivning erbjuder stöd både för att förebygga konflikter i vardagen och för att hantera befintliga konfliktsituationer. Genom att tydliggöra arbetsprocesser, tillhandahålla rätt vägledning och erbjuda utbildning för era ledare kan ni effektivt minska risken för kostsamma konflikter och främja en mer harmonisk arbetsmiljö.

Vad gäller kring alla lagar och regler?

Vad säger egentligen de senaste ändringarna i Lagen om anställningsskydd (LAS), det kan vara utmanande att hålla sig uppdaterad eftersom det ständigt genomgår förändringar. Under de senaste åren har det skett flera viktiga uppdateringar. Ants HR Tech finns här för att hjälpa dig att hålla dig informerad genom att erbjuda HR-rådgivning och praktisk hjälp med dokument och avtalshantering som är i linje med de senaste uppdateringarna. Oavsett om du behöver råd om ämnen som visselblåsning, diskriminering, kollektivavtal, föräldraledighet, lön eller semester.

Säkra er framtid med strategisk kompetensplanering

Vår HR-rådgivning guidar er genom varje fas av medarbetarnas resa (Employee Lifecycle), från att attrahera, rekrytera, onboarda och utveckla er personal. Genom strategiska satsningar på kompetensutveckling säkerställer ni inte bara att ni uppfyller dagens krav utan också att ni lägger en solid grund för framtida tillväxt och hållbarhet. Att aktivt främja utvecklingen av medarbetarnas färdigheter och kompetenser är avgörande för att bibehålla organisationens konkurrenskraft i en ständigt föränderlig marknad och säkerställa en effektiv kompetensförsörjning. Med vår HR-rådgivning som stöd hjälper vi er att möta framtidens utmaningar och maximera er potential.

Är detta något ni skulle behöva utveckla? Läs mer om vårt Employee Lifecycle paket här.

Stötta era medarbetare och chefer på rätt sätt

Stöd era medarbetare och chefer på bästa möjliga sätt med vår HR-rådgivning. Våra HR-konsulter säkerställer att de får den nödvändiga supporten för att trivas och utvecklas. Genom att effektivisera era HR-processer sparar ni tid och resurser samtidigt som ni skapar en trygg arbetsmiljö, vilket är avgörande för att främja välmående och produktiviteten hos era medarbetare. För nyanställda är en välkomnande och vägledande arbetsmiljö av yttersta vikt för att underlätta deras integration i företaget. Med vår HR-rådgivning kan ni säkerställa att nyanställda får den support och vägledning de behöver för en smidig start på sin nya arbetsplats och en snabb anpassning till arbetsmiljön.

Är alla handböcker och personalpolicys nödvändiga?

Det kan vara en gråzon, men enligt vår erfarenhet är de ovärderliga för att skapa tydlighet och enhetlighet inom organisationen. En välstrukturerad personalhandbok fungerar som ett centralt nav för att besvara vanliga frågor och tillhandahålla viktig information till alla medarbetare. Den måste hållas aktuell med gällande lagar och företagets värderingar för att vara effektiv. Vår HR-rådgivning hjälper vi er att skräddarsy innehållet efter era specifika behov och säkerställa dess relevans och användbarhet.

Oavsett om ni behöver uppdatera er befintliga handbok eller utforma en helt ny, kan vi hjälpa till med båda. Vi kompletterar även med relevanta personalpolicyer som kan saknas och erbjuder rådgivning kring allt från översyn av redan befintliga policys till att ta fram nya. På så sätt skapar vi en trygg arbetsmiljö som gynnar era anställda och stärker företagets kultur.

Är du intresserad av att veta mer om hur Ants HR Tech kan gynna er verksamhet inom HR-rådgivning?

Kontakta oss för att boka ett möte och diskutera era behov!

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!