Från behov till resultat: Ants stärker PhenixID och Clavister med rätt talanger

I slutet av 2022 kontaktade PhenixID oss på Ants efter att de hade identifierat rekryteringsbehov i organisationen. Ants TA-konsult Lisa Lilieqvist och TA-manager Victoria Stjernström träffade PhenixID för ett första uppstartsmöte där vi initialt fick i uppgift att rekrytera en IAM Solution Architect till deras Customer Success-team. Detta var starten på ett framgångsrikt samarbete som fortlöper än idag.

PhenixID är ett Stockholmsbaserat bolag som erbjuder företag lösningar för att skydda deras digitala identiteter och resurser. Med sina avancerade identitets- och åtkomsthanteringsprodukter, tillsammans med sin dedikerade kundservice, skräddarsyr de lösningar som integreras smidigt med kundernas befintliga system, för att bidra till en tryggare digital miljö.

En bild på två konsulter från Ants och två från PhenixID

Kundnära samarbete och rekryteringsprocess

När samarbetet inleddes välkomnades Lisa med öppna armar. Hon fick en egen plats på PhenixIDs kontor, tillgång till system och blev inbjuden till företagets veckomöten samt sociala aktiviteter. Allt för att hon skulle bli en integrerad del av bolaget.

Tillsammans med PhenixID utformade vi skräddarsydda kravprofiler, rekryteringsprocesser och annonser för respektive roll. Därefter började jakten på kandidater som skulle fylla behoven i organisationen. Telefonintervjuer genomfördes och kandidater som vi ansåg vara bäst lämpade presenterades för PhenixID. Tack vare de veckovisa avstämningarna (eller ibland dagliga, genom det täta samarbetet på plats) har vi kunnat fånga upp eventuella förändringar i behov och ta snabba beslut under hela projektets gång.

Lisa och Victoria från Ants hjälper PhenixID med IT-rekrytering.

Under samarbetet har vi haft en tät dialog med PhenixIDs HR-chef, Ida LeRuyet och vd, Johan Edlund. Varannan vecka ses vi dessutom på en avstämning för att uppdatera Ida och Johan på hur projekten går och för att presentera vår analys av estimerad tidsåtgång till avslutat projekt. Under en av dessa avstämningar identifierades även ett behov av att utforma ett EVP (Employee Value Proposition) för PhenixID. Här kopplade vi på vårt affärsområde Ants HR Tech, där konsulten Ebba Ejnarsson från Ants fick ta lead. Ebbas arbete skapade ett underlag för utformningen av företagets mission och vision, som idag genomsyrar hela bolaget.

Efter ett halvår in i samarbetet krokade Ants även arm med bolaget Clavister, PhenixIDs syskonbolag. De hade nämligen behov av rekryteringshjälp för två roller; en Senior Projektledare och en Backend-utvecklare. Parallellt med detta utlyste PhenixID hjälp med att rekrytera en Sales Director och valde då att ta hjälp av affärsområdet Ants Executive för detta uppdrag. I början av december tillsattes även denna roll!

Tack vare det nära samarbetet med Ants så kan vi höja kvaliteten på rekryteringen med en mycket träffsäker bild. De är en integrerad del av vår verksamhet så de kan dels förmedla vilka vi är, och vet behovet och kan därmed lättare matcha med rätt kandidat.

-Ida LeRuyet, HR-chef på PhenixID

Fortsatt resultat och framgångsfaktorer

På ett år har vi framgångsrikt slutfört 10 rekryteringar till både PhenixID och Clavister. De rekryterade rollerna inkluderar IAM Solution Architect, Backend-utvecklare, Frontend-utvecklare, QA-Engineer, Engineering Director, Technical Support Engineer, Sales Director, Project Manager och Account Manager.

Vår framgång baseras på ett samarbete som har präglats av en tydlig och transparent kommunikation, ett förtroende och flexibilitet. Genom att vara tätt integrerade med både PhenixID och Clavister, har vi fått en inblick i deras unika behov, deras varma och härliga arbetskultur samt deras organisatoriska struktur. Denna insikt har varit ovärderlig i dialog med potentiella kandidater och har gjort att vi har kunnat sälja in PhenixID och Clavister på ett genuint sätt.

Vi är så glada och stolta över att få fortsätta arbeta med PhenixID och Clavister.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!