Ett lyckat employer branding och marknadsföringsprojekt mellan Ants och One Agency

One Agency är ett IT-konsultbolag i expansion, både geografiskt och kompetensmässigt. Kontoret i Göteborg är bolagets nyaste team som öppnades under våren 2021. I Göteborg görs en satsning mot att bli ett specialistbolag inom DevOps, då de såg ett ökat behov av stöd i sin transformationsresa på marknaden. Från start har DevOps varit en självklar del av den lokala identiteten. One Agency är övertygade om att DevOps är själen och hjärtat i modern mjukvaruutveckling och drift.

One Agencys behov

DevOps-kompetensen är eftertraktad och konkurrensen om talangerna är hård. För att öka synligheten för potentiella kandidater på den lokala marknaden som vill vara med och etablera One Agency som ett specialistbolag inom DevOps tog One Agency hjälp av Ants med start sommaren 2023. För att öka synligheten behövde närvaron på sociala medier förstärkas och så även den interna kunskapen om betald annonsering och så kallad recruitment marketing. Utöver kunskapsförstärkningen inom betald annonsering fanns även behov att ta fram ytterligare marknadsmaterial för att visualisera One Agencys arbetsgivarvarumärke gentemot målgruppen.

”När det var dags för One Agency att etablera kontor i Göteborg, upplevde vi en markant uppförsbacke i att nå ut ur bruset på marknaden. Vi insåg snabbt att vi behövde hjälp med både varumärkeskännedom, employer branding och kandidatannonsering för att nå ut med vårt budskap och vår existens.”

Therese Bethell, Regional manager One Agency Väst

Ants lösning på One Agencys behov

Utifrån One Agencys behov skissade Ants upp ett koncept med fokus på employer branding och varumärkesbyggande insatser. Behov, vision och nuläge togs in i beaktning för att hitta en lösning som skulle passa One Agencys mål med samarbetet. Konceptet innehöll marknadsinsatser i olika steg, där varje steg hade tydliga synergier med varandra. Ants förslag bollades med One Agency och det slutgiltiga konceptet landade i en contentproduktion, en tvåstegskampanj i sociala medier samt en utbildning i annonsering i sociala medier. En viktig del i det hela var även kunskapsdelning och kompetensutveckling. Därför adderades även ett fokus på detta in i alla steg av konceptet.

Två konsulter från Ants sitter tillsammans vid en laptop och kollar på något.

Steg 1: Contentproduktion

Den första delen av samarbetet var contentproduktion. I detta steg var det dags att skapa en employer branding-video som presenterade One Agency som arbetsgivare. Ants har under flera år hjälp många kunder inom techbranschen att skapa employer branding-videor, så utifrån Ants marknadsavdelnings långa erfarenhet och Ants contentproduktionsprodukt skapades en plan för att matcha One Agencys behov.

Processen för contentproduktionen såg ut som följande:

  • Planeringsmöte: Ett specifikt planeringsmöte för filmen genomfördes där punkter som vision med filmen, tonalitet, vilka som skulle intervjuas samt inspelningsdag diskuterades.
  • Förberedelser: Efter behovsmötet påbörjades förberedelser inför inspelningsdag. Ants skapade ett frågeformulär för intervjudeltagarna, medan One Agency hjälpte till med schema för intervju med intervjudeltagarna under inspelningsdagen.
  • Inspelningsdag: I september åkte Nicoline Brundell och Linnéa Asklöf från Ants marknadsteam ned till Göteborg för inspelningsdag på One Agencys kontor. Under inspelningsdagen genomfördes filmning av tre intervjuer, miljöfilmer samt fotografering av medarbetarporträtt. Under dagen förklarade även Ants hur vi tänker när vi skapar employer branding-videor i ett lärande syfte.
  • Klippning, korrvändor och leverans: Efter inspelningsdagen påbörjades klippning av filmen, med två korrvändor inkluderade där One Agency fick ge feedback. Ants slutleverenas var en längre employer branding-video på ca två minuter samt två stycken sociala medier-klipp i 16:9 format respektivet 1:1 format som skulle användas i den kommande tvåstegs-kampanjen.

Såhär blev den längre employer branding-filmen:

Steg 2: Tvåstegskampanj i sociala medier

Det andra steget innebar en tvåstegskampanj i sociala medier där den inledande kampanjen var en employer branding-kampanj med målet att “värma upp” målgruppen samt öka varumärkeskännedomen för One Agency, särskilt gällande deras storsatsning i Göteborgsområdet. Den efterföljande kampanjen var en jobbkampanj med målet att locka potentiella kandidater till de DevOps-roller som annonsen utlyste. Målet med båda kampanjerna var att öka varumärkeskännedomen av One Agencys employer brand, men framförallt att driva trafik till landningssidan där de kunde läsa mer om DevOps-satsningen.

För employer branding-kampanjen användes medarbetarporträtten samt klippen som skapades under contentproduktionen för att visa upp en genuin bild av One Agencys kultur och arbetsplats. Annonserna i jobbkampanjen fokuserade på två huvudbudskap: Dev-Ops satsningen och personlig utveckling. Detta inkluderade framhävandet av techexpertis och verksamhetsutveckling samt betoningen på företagets stöd för medarbetarnas karriärtillväxt. A/B-testning användes i båda kampanjtyperna för att optimera kommunikationen och förstå målgruppens preferenser.

Samtidigt som tvåstegskampanjen rullade, genomfördes utbildningen i annonsering i sociala medier, lett av Jonas Claesson och Linnéa Asklöf från Ants marknadsteam. I praktiken innebar detta att medarbetare från One Agency deltog i uppsättningen av tvåstegskampanjen och följde med i alla dess faser. Utbildningen bestod av både teoretiska och praktiska element inom annonsering och användning av annonsverktyg.

Processen för tvåstegskampanjen och utbildningen såg ut som följande:

  • Teoretisk grundutbildning: Det första utbildningstillfället erbjöd en introduktion till employer branding och annonsering i sociala medier.
  • Skapande och publicering av employer branding-annonser: Detta utgjorde den första praktiska delen i utbildningen, där annonsverktygen användes för att konfigurera och publicera annonserna. I detta skede användes Meta och LinkedIns annonsverktyg. Här behandlades allt från val av målgrupp, budgetering, placeringar, schemaläggning, copy och annonsformat.
  • Optimering av employer branding-annonser och lansering av jobbannonser: Optimering utförs vanligtvis kontinuerligt, men för utbildningens skull genomfördes ett specifikt optimeringstillfälle. Detta gav möjlighet att förstå teorin bakom optimering och praktiskt justera i annonsverktygen. Under detta pass lanserades även jobbannonserna, som överlappade employer branding-annonserna under en viss tid.
  • Optimering av jobbannonser: Även för jobbannonsering skedde en optimeringssession. Denna session erbjöd repetition samt möjlighet att fördjupa kunskaper i optimering av annonser.
  • Resultat och lärdomar: Avslutningsvis hölls en session för att analysera resultatet och utvärdera lärdomar som kan tillämpas i framtida annonseringsinsatser.

Utöver filmen som skapades under contentproduktionen, är detta exempel på annonser som användes i kampanjen:

En konsult från Ants ler mot kameran.

Ett lyckat samarbete och resultat

Samarbetet med One Agency blev väldigt lyckat och i mitten av hösten 2023 uppstod även ett behov att få hjälp med rekryteringsarbetet i Göteborg. One Agency har stora tillväxtplaner i Göteborg det kommande året och även här kunde Ants hjälpa till. TA-partnern Frida Greve från Ants kopplades på för att hjälpa till med search, rekryteringsprocessen och ytterligare employer branding-insatser.

”Vi är väldigt nöjda med Ants insats. Som kund känns det tryggt att anlita specialister som besitter erfarenhet och kompetens inom området och som samtidigt är inkluderande i processen och lyhörda för våra specifika krav och behov.”

Therese Bethell, Regional manager One Agency Väst

Resultat för kampanjerna i sociala medier
Totalt hade både kampanjerna en räckvidd på 100 677, vilket i praktiken betyder att One Agencys arbetsgivarvarumärke visades över hundra tusen gånger för målgruppen. Båda kampanjerna drev även väldigt mycket trafik till annonsen på karriärsidan, där resultatet blev att annonserna klickades på 1029 gånger. Detta är mycket bra siffror och bidrog till att öka varumärkeskännedomen om One Agency på Göteborgsmarknaden.

För att sammanfatta resultaten av kampanjerna i sociala medier så uppfylldes målet att sprida One Agencys arbetsgivarvarumärke för målgruppen i Göteborg. Förutom att uppfylla målet, erbjöd kampanjen även värdefulla lärdomar som kan användas för att ytterligare stärka företagets position på marknaden i framtiden. Att bygga varumärke tar tid och employer branding-arbetet är ett arbete som behöver ske kontinuerligt. Vi på Ants är glada att vi fick vara en del av starten på One Agency i Göteborgs employer branding-resa.

Läs mer om hur vi jobbar med IT-rekrytering i Göteborg.

Är du intresserad över att höra mer om hur vi kan hjälpa till med employer branding? Hör av dig via formuläret nedan.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!