Star Stable Entertainment har sedan 2011 förändrat spelindustrin och skapat en onlinevärld för en underrepresenterad målgrupp i spelbranschen. Idag har Star Stables flagship-produkt, Star Stable Online över 21 miljoner registrerade användare i fler än 180 länder. De senaste åren har produktlinjen utökats till musik, böcker och appar. Företaget arbetar kontinuerligt med att förbättra, utveckla och uppfylla sin vision; att på en global nivå förvandla spelindustrin till en mer öppen och inkluderande miljö. Star Stable Online handlar om att uppmuntra unga tjejer att arbeta tillsammans och lösa problem, samtidigt som de utforskar en storskalig fantasivärld från en hästrygg.

Konsult som arbetat med IT-rekrytering hos sin kund sitter i en fåtölj med sin dator framför sig.

Behov

I slutet av 2021 synliggjordes ett rekryteringsbehov av flertal roller till SSE och ett tredje samarbete med Ants startades för att attrahera rätt techkompetens och matchande kandidater. Knappt ett år senare gick vi i mål med 8 IT-rekryteringar av seniora utvecklare i roller som iOS-utvecklare, Android-utvecklare, Backend-utvecklare, Fullstackutvecklare och Gameplay Programmer. Det täta samarbetet mellan Ants och SSE gav goda förutsättningar för att nå ett lyckat slutresultat och att ta oss i mål med kostnadseffektiva rekryteringar. Den främsta faktorn som bidrog till ett lyckat samarbete var möjligheten att arbeta som en integrerad del av SSE.

Kundnära samarbete

Ants grundmodell har sedan 2008 varit att arbeta nära kund, i kundens namn och på plats hos kund. Under projektets gång har SSE haft förutsättningarna att arbeta i linje med Ants grundmodell. TA (Talent Acquisition)-konsulten Emma tilldelades en egen kontorsplats, vilket skapade en nära relation till organisationens kultur och en trovärdig dialog med kandidater.

Att befinna sig på plats 2-4 dagar i veckan har resulterat i ett nära samarbete med stakeholders, snabba kommunikationsvägar och effektiva rekryteringsprocesser. Emma har sedan dag ett integrerats med HR-teamet och varit en del av TA-teamet, vilket stärkt samarbetet ytterligare.

Ny rekryteringsprocess

Tillsammans med rekryterande chef togs en ny, effektivare rekryteringsprocess fram där utvecklarna från teamen involverades och bidrog med sina perspektiv.

”Detta har resulterat i en mycket smidigare och bättre rekryteringsprocess, det har sparat mig och mina medarbetare tid men även resulterat i högre kvalitet på kandidaterna i och med att de sökande har varit närmare i att möta våra behov. Mina chefskollegor har fått inspiration från vårt samarbete och process där de varit nyfikna på hur vi har gått tillväga.”

Maryam Rezaei, fd. Engineering Manager, Star Stable Entertainment

För att skapa en bra kommunikation och ett förtroende hos utvecklarna var TA-konsulten Emma delaktig i deras dagliga standups och initierade kontinuerliga synkar. Kommunikationen var A och O med både rekryterande chef och utvecklarna i teamet under varje steg av rekryteringsprocessen. Täta dialoger med återkoppling och feedback resulterade i god tillit.

”Teamet har uppskattat att de har fått ett ansikte på vem de har samarbetat med”

Maryam Rezaei, fd. Engineering Manager, Star Stable Entertainment.

Detta har resulterat i en mycket smidigare och bättre rekryteringsprocess, det har sparat mig och mina medarbetare tid men även resulterat i högre kvalitet på kandidaterna i och med att de sökande har varit närmare i att möta våra behov.

Strategiskt och operativt ansvar

Utöver det operativa arbetet med ett helhetsansvar för de olika techrekryteringarna och samarbete med stakeholders var Ants TA-konsult också involverad i det strategiska TA-arbetet. Som en del av SSE TA-team, onboardade Emma nya TA-kollegor inom sourcing och Linkedin Recruiter och tog fram tillhörande material och guider. Det strategiska arbetet omfattade också strategier för förbättring och utveckling av hela rekryteringsprocessen.

Framgångsfaktorer

Att vara en del av SSE och arbeta fysiskt på plats har skapat goda möjligheter och nya perspektiv i rollen som TA. Genom att lära känna företagets kultur och kunna förmedla en ärlig bild av arbetsplatsen bidrog det till positiva effekter för kandidatupplevelsen. En av de främsta framgångsfaktorerna i samarbetet har varit lyhördhet och att synliggöra smidiga kommunikationsvägar med stakeholders. Eftersom samarbetet pågick under en längre tidsperiod kunde en stark tillit och trygghet etableras åt båda håll.
Avslutningsvis sammanfattar SSE Head of Talent & EB, Carima El Houri samarbetet såhär:

”Samarbetet mellan Ants och SSE har varit mycket professionellt med frekventa uppdateringar, statistik och en smidig och snabb uppstartsprocess. De förstod och levererade på våra specifika behov.”

 

Läs mer om hur vi arbetar med vår IT-rekrytering. 

Bakgrund

TimeEdit är ett av Skandinaviens snabbast växande SaaS-bolag som levererar en molnbaserad produkt, grundat i hjärtat av Göteborg. TimeEdit använder den senaste tekniken för att leverera det mest omfattande resurshanteringssystem till universitet, skoldistrikt och enskilda skolor över hela världen. Som en av de ledande RMS (Resource Management System) leverantörerna hjälper TimeEdit universitet och högskolor genom en rad olika planering-, schemaläggning-och analyseringsverktyg.  TimeEdit samarbetar idag med över 165 universitet världen över och växer snabbt inom Europa och ANZ.

För att de skulle kunna möta tillväxten utfördes en omorganisering i slutet på 2020. Den nya strukturen i bolaget började med ett behov av att knyta an två talanger som skulle axla ansvaret över Engineering respektive Produkt-avdelningen. Det var då samarbetet mellan Ants och TimeEdit startade. TimeEdit stod inför en stor tillväxtresa och bolaget hade som ambition att växa med 10 medarbetare under året 2021. Utöver att rekrytera skulle TimeEdit med hjälp av Ants, även sätta strukturer för företaget och ledningsgruppen för att lyckas växa på bästa sätt.

Fyra rekryterare från Ants som arbetat med Executive Search hos sin kund TimeEdit
Karin, Alexandra, Vanessa och Daniel från Ants

Uppdrag och process

Resan började med att vi på Ants tog oss an rollerna Vice President of Product och Vice President of Engineering. Efter två lyckade rekryteringar inom Executive Search av VP of Product och VP of Engineering fick vi i uppdrag att rekrytera ytterligare roller – en Devops och en Product Manager. När de två rollerna var tillsatta, fortsatte samarbetet med ytterligare roller och vi skalade upp från en Talent Acquisition Consultant till två.

Vi har stöttat TimeEdit med att sätta en grund för rekryteringsprocesserna genom annonsering, sourcing, telefonintervjuer och författning av case. Vi har även genom hela samarbetet koordinerat processerna, administrerat och att hålla kandidater uppdaterade, samt varit ett bollplank för rekryterande chefer. Det har lett till att vi har lyckats säkerställa en god kandidatupplevelse och hålla en kvalitativ rekryteringsprocess tillsammans.

”Vi har jobbat med Ants i över ett år nu och har gjort många rekryteringar genom de. Drivna och lyhörda rekryterare som förmedlar bolagets anda till kandidaterna på ett bra sätt och hjälper oss på vår tillväxtresa. Vi känner oss trygga i att de är goda ambassadörer för vårt bolag i kontakten med kandidater. När vi behöver hjälp med rekrytering står Ants nummer överst på listan”

Wessel Bronstring – VP of Customer Success

Drivna och lyhörda rekryterare som förmedlar bolagets anda till kandidaterna på ett bra sätt och hjälper oss på vår tillväxtresa.

Framgångsfaktorer och resultat

Vår framgång har grundat sig i ett nära samarbete mellan Ants (Talent Acquisition Consultants och Talent Acquisition Manager) och TimeEdits rekryterande chefer. En bidragande faktor till det lyckade samarbetet har varit att vi sitter på plats hos TimeEdit vilket har resulterat till kortare ledtider, snabba beslut och att vi har blivit en del av organisationen. TimeEdit har varit öppna, flexibla och engagerade i rekryteringarna, vilket har varit en nyckelfaktor till vår gemensamma framgång.

Sedan start har vi rekryterat inom Engineering, Product, Marketing, Customer Success och Sales både i Sverige och internationellt. Samarbetet fortgår och hittills har vi gjort 27 lyckade rekryteringar, med förhoppningen om att fortsätta bidra till TimeEdits lyckade tillväxtresa.

Läs mer om hur vi arbetar med IT-rekrytering i Göteborg

SPP är en del av norska Storebrand som är en av Nordens ledande koncerner för sparande och pensionslösningar. Vi utmärker oss bland annat genom vårt fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar utifrån miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. Som ledande bolag i branschen spelar ny teknik och digitalisering en stor roll i SPP:s affärsstrategi. En del i den strategin som nu genomförs är satsningen på området för Data & Engagement där Ants Executive fick uppdraget att rekrytera deras nästa ledare för organisationen.

“Som anställd på SPP finns stora möjligheter att växa och utvecklas, vi ligger digitalt i framkant och det händer mycket hos oss. Vi tillämpar en hybrid arbetsvardag där platsen vi utför vårt arbete från varierar utifrån egna, teamets och kundens behov. Hållbarhet är centralt för oss och tillsammans strävar vi varje dag efter att föra världen i rätt riktning mot en trygg och hållbar framtid. Här finns möjlighet att påverka i en av världens viktigaste branscher!”

– Sofie Pemer, TA Specialist

Samarbetet

I början av sommaren startades projektet att hitta SPPs nästa ledare för det nyuppstartade området Data & Engagement. Samarbetet inleddes med ett grundläggande uppstartsmöte tillsammans med Monika Rappe (CIO) och Sofie (TA Specialist). Där satte vi upp en kravprofil för att få en djupgående förståelse för organisationen, bolaget och rollen. Vid Executive Search är det dessutom extra viktigt att vi som samarbetspartner förstår SPPs värderingar och visioner vilket vi fick bra insikt i via en tät dialog med Monika och Sofie. Ants Executive bidrog sedan med en gedigen marknadsanalys samt insikter i kandidatmarknaden vilket ledde oss till rätt kandidatprofil för SPPs organisation. Därefter presenterades flertalet kandidater som utvärderades noggrant enligt våra kvalitetssäkrade processer.

”Utöver relevant kompetens är det viktigt att kandidaten matchar SPP:s värderingar och mål och att ledarstilen är i linje med vår företagskultur. Och att kandidaten genuint sätter sig in i rollen/företaget/jobbet och verkligen VILL”

– Monika Rappe, CIO

Monika Rappe och Carl-Johan Hamilton har precis gjort en rekrytering inom Executive Search
Monika Rappe och Carl-Johan Hamilton

Rekryteringsprocess

På Ants Executive jobbar vi alltid nära våra kunder och är måna om att ha en proaktiv och agil process som gör att vi kommer framåt. Vi har även lång erfarenhet inom sourcing och annonsering på olika kanaler vilket skapar ett inflöde av relevanta kandidater. Detta innebär att vi vet hur man når de bästa kandidaterna som inte aktivt söker jobb. Med hjälp av sourcing, annonsering och vårt nätverk fick vi snabbt in relevanta kandidater till SPP med god erfarenhet inom dataområdet och ledarskap.

Därefter gjorde Ants Executive en gedigen första screening där vi genomförde intervjuer med de mest relevanta kandidaterna. Vi arbetar med kompetensbaserad intervjuteknik med fokus på ledaregenskaper och teknisk kompetens, vilket gav oss en tydlig bild av kandidatens erfarenhet samt tidigare beteende i arbetsrelaterade situationer. Detta gjorde att SPP kunde lägga tid på rätt kandidater.

”Ants ställde många och detaljerade frågor till oss vilket säkerställde att vi redan från början hade en tydlig kravprofil och att de snabbt lärde känna oss som bolag. Projektet kännetecknades av tät dialog med löpande uppföljningar där Ants var lyhörda för våra och kandidaternas behov. Starkt bidragande var Ants specifika kompetens inom tech-rekrytering samt förståelse och insikter kring kandidatmarknaden”

– Sofie Pemer, TA Specialist

Projektet kännetecknades av tät dialog med löpande uppföljningar där Ants var lyhörda för våra och kandidaternas behov. Starkt bidragande var Ants specifika kompetens inom tech-rekrytering samt förståelse och insikter kring kandidatmarknaden

De kandidater som var aktuella efter första intervjun bokades sedan vidare till en andra intervju med rekryterande chef Monika. Vi anser att det är viktigt att tidigt få in rekryterande chef i processen då detta ger oss bättre förutsättningar att få en bra feedbackloop, samt en möjlighet för kandidaterna att träffa en framtida chef i ett tidigt skede. Monika bidrog med att ge en grundlig bild av SPP följt av sin vision om rollen, vilket var en viktig och insäljande del av processen.

Efter andra intervjun var det dags för caseintervju vilket vi i största möjliga mån använder oss av i ledarrekryteringar. I detta uppdrag skräddarsydde vi ett verksamhetsnära case tillsammans med SPP som speglade rollen och dess utmaningar. Kandidaten fick därefter förbereda en presentation kring sitt tankesätt som sedan behandlades under en intervju tillsammans med Monika samt en framtida chefskollega. Detta steg ger en gedigen insikt i såväl de tekniska kompetenserna och ledaregenskaperna som kandidaterna innehar, samt visar på hur väl de kommer att hantera framtida utmaningarna som man möter i rollen hos SPP. Caseintervjuer bidrar dessutom till en givande diskussion för båda parter där de får lära känna varandra ytterligare.

Vidare steg i processen var en utvärdering i form av en personlighetstest för att säkerhetsställa om kandidaterna innehar rätt personliga egenskaper för att axla rollen. Ledarrekryteringar har en stor påverkan på verksamheten och då är det av stor vikt att kombinera flera olika steg där logik- och personlighetstest bidrar till en objektiv utvärdering baserad på forskning.

Därefter togs referenser och en bakgrundskontroll på slutkandidaten för att säkerställa en relevant och trygg bakgrund för SPP som framtida arbetsgivare.

Anställda på Ants sitter i Workshop och diskuterar Executive Search och hur man bäst går till väga.

Tack SPP för ett fint samarbete!

Vi på Ants Executive är stolta över ett lyckat samarbete med SPP och nöjda över att få arbeta med ett så framåtlutat och starkt varumärke i en snabbrörlig bransch. För oss har samarbetet präglats av engagemang, tydlighet och en effektiv process som ledde till att vi tillsammans hittade rätt kandidat för rollen.

”Vi är jättenöjda med samarbetet och kan varmt rekommendera Ants – hög kompetens, professionalism och lyhördhet!”

– Monika Rappe, CIO

Discovery is one of the biggest media companies globally, and at the beginning of 2021, legacy Discovery launched their streaming service Discovery+, which now exists in multiple markets globally and has several millions of subscribers. Discovery+ is one of Sweden’s fastest-growing streaming services and is, for example, used to stream the Olympics and Allsvenskan in Europe.

In Stockholm, the engineers mainly work with the backend platform for the global streaming service and use tech such as Java, Docker, Kubernetes, Kafka, and AWS. Discovery offers its employees a modern tech stack, great culture, competitive benefits, and the chance to be a part of delivering content that affects people all over the world.

“I enjoy working at Discovery because of its diverse, global, and high-paced environment. I have been here ten years, but it almost feels like it’s a new company every time you compare it to a year back.”
Pontus Hellgren, Group Vice President of Engineering

Collaboration

Ants and Discovery first started to work together in the fall of 2019 when we began recruiting Software Engineers to Stockholm. Back then, the team in Stockholm was very new, and we helped set up a recruitment process and recruited some of the first full-time employees. The collaboration went well, and when we finished the first round, we knew that we would work together again in the future. We started the second tenure in late 2020, this time together with a newly created internal TA team, and have since then had a fruitful partnership that continues to this day.

 

“I expected Ants to bring the know-how on how to scale and efficiently ramp up talent acquisition, helping us succeed in the highly competitive Stockholm market.”
Pontus Hellgren, Group Vice President of Engineering.

 

At Discovery, we have worked together with the internal TA team, Engineering Managers, VP’s, and P&C in Sweden, Poland, the UK, and the USA. We have recruited a large number of people, mainly Backend- and Frontend Engineers (ranging from junior to staff level) and Engineering Managers. We have also gotten the chance to recruit people within CRM, Product Designers, and MarTech.

 

”The success factors for our collaboration can be seen in the quantity and quality of the talent pool that was generated and fed the candidate pipelines. It also relates with the extremely professional and thorough manner with which all candidates were treated across the entire recruitment process.”
Apostolos Georgakis, VP Engineering

“I expected Ants to bring the know-how on how to scale and efficiently ramp up talent acquisition, helping us succeed in the highly competitive Stockholm market.”

“I’d say the main success factors were: the RPO consultants have been outstanding at what they do, but they have also been an integrated part of Discovery, from day one, in the recruitment team and the business. They are literally acting and seen as full-time employees, which has allowed them to build the trust needed and required to guide stakeholders and hiring managers.“
Mikael Wikström, Recruitment Lead for Sweden and Poland.

IT-rekrytering hos Discovery

Recruitment process

“We carefully pick individuals to excel in technology and match our culture and guiding principles. We collaborate closely within our teams, so there must be good chemistry, good diversity, and a mix of experience.”
Jens Zetterström, Engineering Manager

To find people matching Discovery’s profile, we worked with end-to-end recruitment. That includes:

● Starting up new roles and deciding on interview processes
● Intake meetings with stakeholders
● Sourcing through multiple forums, e.g., LinkedIn, Github, and StackOverflow
● Responsibility for candidate experience and management
● Referral strategies
● Conduct first interviews
● Loop (several independent interviews) management
● Community hiring decisions involving stakeholders and interviewers
● Helping with Visa and Work Permits
● Negotiating offers
● Closing deals with candidates

We have been given a lot of autonomy and freedom to do the work as we see fit and develop our ideas to improve the recruitment processes. We have had a great collaboration with the employees at Discovery.

“It’s all about setting candidates up for success in their future roles and, at the same time, allowing them to meet as many employees as possible and allowing them to make better decisions for themselves based on the full picture of the company.”
Mikael Wikström, Recruitment Lead for Sweden and Poland.

Employer branding

We’ve also helped Discovery create several EVP films that are used as employer branding. To make the videos, we worked together with a team at Discovery and the Marketing Team at Ants. The videos have been used on our website and social media and in our reach outs to attract great talent.

“Hiring in Stockholm is highly competitive, with lots of great companies out there. Candidates often have multiple options, and employer branding is important to help cut through the noise and create awareness about why they should be interested in us as a company.”
Pontus Hellgren, Group Vice President of Engineering.

Why work at Discovery?

In addition to all things related to recruitment, we have also had a great time working at Discovery! Just a few examples are dinners with the TA team, company events, Christmas parties, and getting some really cool merch (as you can see in the picture).

Techrekrytering på Discovery

“It has been great working with Ants. The candidates have been picked with care, and nothing has fallen between the cracks.”
Jens Zetterström, Engineering Manager.

It’s been amazing working with these people who continually push us to evolve and are always there for a great laugh. If you’re thinking about joining, just go for it!

Thank you, Discovery, for all the great times we’ve had, and looking forward to all that is yet to come!

Äventyret är en tjänstedesignbyrå med kontor i Stockholm, Örebro och medarbetare i andra delar av Sverige. Företaget består av 43 medarbetare som utgörs av utvecklare, designers, projektledare samt verksamhetsnära roller. Våren 2022 vann Äventyret “Årets byrå” i kategorin Tjänste- och produktdesign. Enligt Google sorteras Äventyret in som “affärsutvecklare” och det är inte helt dumt — de är teknikagnostiker som är intresserade av effekten av vad de tar fram åt sina beställare. Ibland är de en kreativ designbyrå, ibland en entreprenöriell SWAT-styrka och ibland ett tjänstedesignteam. Allt beroende på vad kunden verkligen behöver. Men lite mer specifikt är Äventyret experter på digitalisering och arbetar med designforskning, trendbevakning, affärs- och konceptutveckling, teknikekosystem samt interaktion- och gränssnittsdesign.

Bakgrund till uppdraget

Äventyret och Ants startade för andra gången upp samarbetet hösten 2021 för att rekrytera ny personal. Rekryteringsbehovet denna gång var allt från seniora frontend- och backendutvecklare till designers samt teknisk projektledare. Med bra leveransförmåga tillfrågades konsulten att presentera Ants och Äventyrets samarbete i form av rekryterings- och Employer Branding-strategier på företagets årliga konferens.

Under konferensen våren 2022 formulerades nya mål för organisationen. Äventyret beslutade bland annat att fokusera på tydlighet och bli en större organisation under 2022. Detta konkretiserade i tre delmål:

”Ants modell där konsulten går in som en naturlig del av personalavdelningen passade oss perfekt. Vi fick inte bara hjälp med själva rekryteringen utan också skjuts i arbetet med att styra upp processerna runt omkring, samt vår paketering mot potentiella anställda.” – Frida Hammarström, Chief People Officer på Äventyret

Lösningen

Något som Ants anser vara viktiga förutsättningar för tydlighet och tillväxt är närvaro från HR, med datadrivna, strukturerade och automatiserade processer. Här blev det självklart för Ants att kliva in som stöttepelaren och partner i HR relaterade frågor. Konsulten skalades upp till heltid och fördelade tiden 50/50 mellan HR och rekrytering. Tillsammans med Äventyret sattes en strategi och prioritering efter målen.

HR Tech med Ants

Pågående projekt

Äventyret hade ett HR-system sedan några månader tillbaka, dock hade systemet inte använts ännu. Därav prioriterades Digital HR som insats och implementering av HR-systemet AlexisHR som första HR-aktivitet att arbeta med. Detta sätter en bra grund för att övriga insatser ska kunna genomföras. HR-systemet, som en del av Digital HR, har i avsikt att hjälpa Äventyret att digitalisera och automatisera sina HR-processer, för att effektivisera samt spara tid och kostnader för att uppnå sina affärsmål. Vidare är syftet att skapa en tydlighet och rutin i organisationen för att på bästa sätt kunna utvecklas tillsammans. För att implementera ett HR-system krävs ett bra förarbete. Därmed utformades guider för medarbetare och chefer samt en kommunikationsplan för systemets lansering.

Ants började med att skapa mallar och workflows för preboarding, onboarding och offboarding av medarbetare därav sattes en strategi för Employee Lifecycle. Fortsättningsvis reviderades Äventyrets befintliga samtalsmallar för medarbetarsamtal, lönesamtal och avslutningssamtal och fördes in i AlexisHR med en 360 graders feedbackloop. Dessa processer bidrar till en transparens och tydlighet för medarbetarnas karriärutveckling, vilket också är en del av Employee Lifecycle-erbjudandet hos Ants. Under samma erbjudande utvecklades även Äventyrets mentorsprogram.

När strukturen var satt följde ett mer operativt arbete, där konsulten bland annat intervjuade medarbetare för att få en förståelse kring hur bolaget var organiserat. Utifrån detta sattes en tydlig organisationsstruktur efter befintliga arbetsområden. Detta innefattade också att föra över all personaldata samt att se över integrationer till övriga system, för att sedan kunna onboarda alla medarbetare i HR-systemet. Projektet är pågående och Ants kommer framåt fokusera på att ta fram en chefshandsbok samt ett HR-årshjul som går under området Leadership.

Läs mer om vår satsning inom HR Tech.

En global marknad och en stark efterfrågan på bolagets produkter, har resulterat i ett rekryteringsbehov av fler kollegor. I mars 2021 inleddes ett samarbete mellan Ants och MSAB. Till att börja med rekryterades två konsulter på deltid. I dessa rekryteringar har Ants bidragit med annonsering, sourcing, telefonintervjuer och koordinering i rekryteringsprocesserna. Kandidaterna var lockade av bolaget tack vare innovativ teknik och den samhällsnytta som MSAB bidrar till.

Läs mer om hur vi på Ants arbetar med IT-rekrytering i Stockholm. 

”Ants har koll på det mesta inom rekrytering. Vi har regelbundna veckomöten, bra uppföljning, tydliga KPI:er och de finns alltid där för stöttning och som bollplank under processerna. Samarbetet har fungerat mycket bra! Vi har jobbat tillsammans med tre rekryterare och en Talent Acquisition Manager som alla levererar på hög nivå. De har haft koll på läget samt har väl inarbetade processer som gör att arbetet flyter på i bra
takt.”

Ida Toivonen, HR-koordinatior på MSAB

Ants har koll på det mesta inom rekrytering. Vi har regelbundna veckomöten, bra uppföljning, tydliga KPI:er och de finns alltid där för stöttning och som bollplank under processerna.

MSAB har använt sig av Ants annonspaketet, vilket innebär målstyrd annonsering gentemot kandidater på Facebook, Instagram och LinkedIn, vilket har lett till ett flertal tillsättningar. Ants har fungerat som rådgivande funktion till rekryterande chefer. Tack vare flexibilitet och en öppen dialog har samarbetet blivit
framgångsrikt.

”För att lyckas med vår rekrytering har det alltid varit viktigt att nå ut med vilka produkter vi utvecklar och hur dessa bidrar till ett bättre samhälle. I samarbetet med Ants har vi hittat en partner som kan förmedla detta lika bra som vi själva.

I ett växande bolag med flera öppna rekryteringar, skiftande prioriteringar och ibland inte så glasklara rekryteringsprofiler har det varit oumbärligt att jobba med en så flexibel partner som Ants. Det har varit som att jobba med en intern rekryteringsfunktion där vi kunnat hantera uppkomna situationer på ett sätt som blivit bra både för kandidaten och oss.”

Joakim Grundwall, CTO på MSAB

Hos MSAB har Ants bland annat rekryterat; utvecklare inom C++ och C#, Technical Writers, Engineering Managers, rekryterare, IT-tekniker och Product Managers.

Är du intresserad av att jobba med brottsbekämpning? Kolla in MSABS:s karriärsida!

Zwapgrid är en plattform för intergrationer som gör det möjligt att automatiskt koppla olika system. Det kan till exempel vara system inom fakturering, eftersändningar, orderhantering eller redovisning som automatiskt synkroniseras. Förenklat kan plattformen förklaras som en molnbaserad integrationslösning som möjliggörs via API:er.

Vi på Ants har i flera omgångar arbetat med rekrytering av utvecklare till Zwapgrid. Nu senast bland annat inom Quality Assurance och tidigare flera Fullstack-utvecklare.

Hör Anna Holmgren, Head of People på Zwapgrid, berätta om samarbetet med Ants:

Fyndiq är en växande marknadsplats på webben för fyndshopping där miljontals kunder möter tusentals handlareMed många aktörer och produkter inblandade är det väldigt viktigt att säkerställa att marknadsplatsen håller kvalitet och är en först-klassig upplevelse för alla kunder, idag och imorgon. Med siktet inställt på att bli en global marknadsplats där klivet till de nordiska länderna är det senaste steget på resan, och i takt med nya marknader, fler handlare och ännu fler kunder stärker och anpassar Fyndiq sin organisation med nya talanger inom många områden. Det är här Ants kommer in i bilden! 

Vi har jobbat med Ants i flera omgångar under många år och alltid varit nöjda med både samarbete och resultat. När vi behöver hjälp med rekrytering står Ants nummer överst på listan – Elinor Taiwo, Head of Human Resources på Fyndiq

Det allra första samarbetet mellan Ants och Fyndiq tog plats 2013 då vi framför allt hjälpte till att rekrytera till IT organisationen, och det är särskilt roligt när gamla kunder kommer tillbaka till oss med nya utmaningar. Hösten 2020 vi fick uppdraget att hjälpa dem rekrytera en Chief Data Officer som blev starten på många nya samarbeten. Vi har sedan dess varit en rekryteringspartner i flera olika tjänster såsom Product Manager och Product Designer, ännu fler roller inom Business Intelligence, Compliance och Merchant Relations.

Victoria, Maja och Malin har alla varit delaktiga i projektet hos Fyndiq.

Sedan hösten 2020 har en Talent Acquisition Consultant från Ants arbetat med Fyndiq i varierande utsträckning från deltid upp till heltid i perioder. Där hjälper vi till med att starta upp rekryteringsprocesser med annonser, sourcing, telefonintervju och i en del projekt även första intervjuer. Vi har igenom hela processen koordinerat och administrerat kandidater, varit ett bollplank för rekryteringsprocessens gång och säkerställer en god kandidatupplevelse från start till slut.

I skrivande stund har vi sedan hösten 2020 gått i mål med 7 rekryteringar.”

Vi på Ants är specialiserade på rekryteringar inom Tech, och vi är bra på att arbeta hårt och systematiskt för att hitta rätt talang för jobbet, med hjälp av att löpande reflektera och felsöka i varje enskild process. Men vi är också övertygade om att vår metod är en framgångsfaktor som vi kan applicera på fler branscher och yrkeskategorier. I samarbetet med Fyndiq har vi fått förtroendet att visa vad vi går för även inom andra områden och lyckades överträffa oss själva med både bra och snabba resultat. I skrivande stund har vi sedan hösten 2020 gått i mål med 7 rekryteringar.

Fyndiq fortsätter att växa och vi på Ants ser fram emot att få fortsätta att vara en samarbetspartner i rekryteringar. Just nu söker vi BI Developer och Compliance Manager.

Vill du vara med på en otroligt spännande resa där du får ta stort ansvar i din roll på ett företag med familjär kultur och entreprenörsanda? Läs mer om öppna tjänster på The Home of Fyndians.

Billogram gör sitt yttersta för att ersätta den traditionella pappersfakturan och göra betalningsupplevelsen till något roligt (för let’s face it, att betala fakturor kanske inte är det roligaste vi vet?). Billogram bidrar med enkla betalningslösningar som möjliggör värdefull interaktion mellan företag och kund. Fokus ligger på att hjälpa företag med långvariga kundrelationer och att hela tiden sträva efter att markant förbättra kundupplevelsen. Att skapa en lösning som gynnar båda parter är inte alltid lätt, det är här Ants har fått komma in och dra sitt strå till stacken genom att rekrytera fler personer till utvecklingsavdelningen.

Att skapa en lösning som gynnar båda parter är inte alltid lätt, det är här Ants har fått komma in och dra sitt strå till stacken genom att rekrytera fler personer till utvecklingsavdelningen.

Sedan januari 2021 har Julia och Agnes från oss på Ants hjälpt Billogram att expandera utvecklingsavdelningen med totalt 17 nya kollegor i roller som Software Developers, Engineering Managers, QA/Testare, Integration Developer och DevOps Engineer. Samarbetet med Miriam Larsson (CTO), Patrik Järnefelt (Head of Engineering) och Jessica Hellquist (Talent Manager) m.fl. fungerar bra tack vare tydlig kommunikation, löpande diskussioner och stora mängder skratt.

Det är en stor ära att få följa Billograms tillväxtresa och att få ta del av deras fantastiska kultur! Men vårt uppdrag här är inte slut! Just nu söker Billogram Software Developers (Python), Integration Developer och en Backend Developer för Plattformsteamet. På Billograms karriärsida hittar du alla öppna roller!

Aimo Park – Rethink Parking

Aimo Park wants to develop and create innovative solutions to contribute to the future’s smart societies. In the last couple of years, they have developed products such as car charging stations, smooth payments, and of course different types of car services. They are on a mission to become the most recommended partner within mobility and parking solutions. Aimo Park is the leading parking company in the Nordic region, and are now on a journey to become a leading tech company as well.

During our collaboration with Aimo Park they went through a big transformation with new owners, collaboration between boarders and improving their IT landscape in the Nordic region. Ants had the opportunity to be a part of Aimo Parks exciting journey of growing their business, by helping them find tech talents and strengthening their employer brand. Today, they are continuing to scale up while finding new ways to rethink parking!

Recruitment process

To match the right company with the right competence, every recruitment process is adapted to optimize the needs of our clients. In our partnership with Aimo Park, our objective was to enhance the employer brand by establishing a great candidate experience while also ensuring we assessed the skills of everyone in process. Hence, we had an agile approach where we held weekly meetings so that we could assess and improve the recruitment process. Furthermore, we held a course in competence-based interview techniques, establishing a unison strategy among all hiring managers.

To begin with, we specified the requirements of each role and created compelling job advertisement, focusing on the unique aspects of each role. We then posted each role on their career page, LinkedIn and social media, optimizing the reach of each targeted group. Next, we sourced for candidates on different platforms, continuously updating and adjusting our keywords and in-mails to make certain we had a strong pipeline of candidates. We also conducted first screening calls where we presented Aimo Park and the role. Thereafter, Ants held first interviews, either competency or personality test based on each role, and continued coordination of the rest of the recruitment process while keeping candidate experience as a clear focus. In conclusion, Ants also developed preboarding in collaboration with Aimo Park, supporting newly employees feel welcome!

We also created a Employer branding video to show how it is to work at Aimo Park.

Result

The collaboration resulted in 18 hires within different technical areas and departments. We hired in a variety of roles from Senior Developers to Product Owners as well as three executive positions: Head of Development & Operations, Head of Application Management and Head of Infrastructure, Support & Security.

What did Aimo Park think of our collaboration?

Thoughtsfrom Carolina Granat HR Director and Fredrik Hesse Technical Director.

What were your expectations from Ants?

”Take part of your network and know how to find the right candidates for the roles. Not only when it comes to competence, but also so that they would fit our organization, culture and gets excited over our challenges” – Carolina Granat, HR Director Aimo Park

Provide a solid recruiting process, with significant understanding of IT roles and their market.” – Fredrik Hesse, Technical Director Aimo Par

What were the success factors of our collaboration?

”Good collaboration. It really helped that you were inhouse in the beginning. You got to know our culture and got an understand of our business and assignments” – Carolina Granat, HR Director Aimo Park
”Sign the right people for each role. (quality) Keep within budget. (cost) Keep within the timeline. (time)” – Fredrik Hesse, Technical Director Aimo Park

Based on our collaboration, have you gained any new insights about recruitment?

”IT is a tough market, and you even more need to make sure that you have a clear EVP to create interest, act as quickly as possible and give feedback in all stages. How we manage the recruitment process affects our brand.” – Carolina Granat, HR Director Aimo Park

”Importance of pre-boarding document.” – Fredrik Hesse, Technical Director Aimo Park

”Good collaboration. It really helped that you were inhouse in the beginning. You got to know our culture and got an understand of our business and assignments”

Thank you, Aimo Park, for a wonderful collaboration!

Interested to learn more about Aimo Park?

Hos SOS Alarm är IT en del av kärnverksamheten och arbetet präglas av innovation och nyutveckling. I början av 2020 påbörjades samarbetet mellan Ants och SOS Alarm och målet var då att rekrytera 3 st testledare och 4–5 systemutvecklare.

Spola fram till april 2021 – nu över ett år senare har vi genom ett gott samarbete kantat av tät kommunikation lyckats ro i land runt 30 rekryteringar, med allt ifrån systemutvecklare och testare till scrum masters och gruppchefer.

Kombinationen av samhällsnytta, nya tekniker inom IT och en inkluderande kultur gör att många ser SOS Alarm som en attraktiv arbetsgivare. På SOS Alarm får du möjlighet att växa, både yrkesmässigt och som person, samtidigt som du bidrar till något stort och viktigt tillsammans med fantastiska kollegor.

Nu över ett år senare har vi genom ett gott samarbete kantat av tät kommunikation lyckats ro i land runt 30 rekryteringar.

Det är en ära för oss på Ants att få vara med i ert arbete för ett tryggare Sverige!
Vill du också bli en SOS:are? Just nu söker SOS Alarm bland annat: Data Engineers, Systemutvecklare, CRM-utvecklare och IT-Säkerhetstekniker. Missa inte att Connecta med SOS Alarm och oss för fler möjligheter!

Läs mer om hur det är att jobba på SOS Alarm.

Olivia och Elisabeth från oss på Ants var de som driv rekryteringsprojektet hos SOS Alarm.

Utmaning

Cadeia hade under flera års tid använt sig av andra aktörer inom rekrytering för att locka intressanta profiler och för att växa på sikt. Trots detta har det varit en stor utmaning att nå de uppsatta målen för tillväxt, många bokade intervjuer resulterade i att personer dök upp som inte hade några planer på att byta arbetsgivare i närtid. Då det finns ett överskott av liknande företag och projekt, men ett underskott av kompetenta personer inom branschen, ligger den stora utmaningen i att hitta och attrahera rätt personer och att hålla dessa uppdaterade och intresserade genom hela processen.

Lösning

I januari 2020 träffades Cadeia och Talent Acquisition konsulten från Ants för första gången, för att tillsammans med Talent Acquisition Managern från Ants gå igenom kravprofilen för de kommande rekryteringarna och välja rätt strategi för Cadeia. Med en tydlig kravprofil, en företagsfilm, en säljande jobbannons och ett annonspaket för annonsering på LinkedIn och sociala medier, började Talent Acquisition konsulten i Sstockholm searcha och kontakta lämpliga kandidater.
Under projektets gång hade Ants och Cadeia ett tätt samarbete för att kontinuerligt följa upp och anpassa processen för att nå bästa möjliga resultat. Genom ett transparent samarbete ändrades kravprofilen under perioden, för att hitta fler intressanta profiler.

Det tydliga samarbetet har varit det absolut bästa, framförallt att vi tillsammans succesivt justerat profilen för att hitta rätt kandidater, säger Cadeias VD, Ludvig Ahlström.

Det tydliga samarbetet har varit det absolut bästa, framförallt att vi tillsammans succesivt justerat profilen för att hitta rätt kandidater, säger Cadeias VD, Ludvig Ahlström.

Resultat

Efter fyra månader gick projektet i mål, med hela tre lyckade rekryteringar. Cadeia ökade sin personalstyrka med nästan 19%, med två seniora och en junior profil.

Slutmålet med processen var att vi ville anställa två till tre konsulter. Vi avslutade projektet med 3 nya kollegor, med högre klass än vad vi vågat hoppas på. En riktig succé, säger Ludvig Ahlström.

Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️

    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.