Om Hedin IT och Hedin Group

Hedin IT bildades 2018 och bistår hela Hedinkoncernen med digitala kompetenser och tjänster. Detta innefattar allt från support och drift till systemutveckling. Tjänsterna levereras till kunder som exempelvis Hedin Bil och Stern i norra Europa och koncernen har idag ca 7 000 anställda och en omsättning på ca 35 Mdkr.

Idag består Hedin IT av 80 anställda som tillsammans jobbar för att bibehålla koncernens starka position på marknaden och leverera högkvalitativa IT-tjänster.

Samarbetet

Innan samarbetet med Ants inleddes var respektive chef ansvarig för sina rekryteringar. Att ta in en extern rekryteringspart att hantera den stora mängd rekryteringar som krävdes var nödvändigt för att Hedin IT skulle kunna bibehålla kvalitet i sin leverans till koncernen. Under samarbetets gång har Ants utifrån kontinuerliga dialoger med Hedin IT anpassat rekryteringstakten samt vilka roller som behövt prioriterats. Hittills har Ants rekryterat breda roller som exempelvis backend-utvecklare och projektledare, såväl som mer nischade roller som dataskyddssamordnare och utvecklare inom ServiceNow och Business Central. Vi har även haft exekutiva rekryteringar till ledningsgruppen.

Det nära samarbetet mellan Hedin IT och Ants har möjliggjort en flexibel upp-och nedskalning av resurser anpassat efter Hedin ITs behov. I nuläget består teamet av fyra Talent Acquisition Consultants och en Talent Acquisition Manager.

”Ants har varit ett bra av stöd i rekryteringsprocessen och en trygghet i att kandidaterna får en god känsla och uppföljning”
– Emma Agby, Service Desk Manager på Hedin IT

Inom ramen för rekryteringsprojektet har Ants bidragit med målgruppsanpassad annonsering, sourcing, intervjuer och hanterat samtliga rekryteringsprocesser men vi har även bidragit med process- och metodutveckling utifrån de olika behoven. Ants ansvarar för att säkerställa och upprätthålla ett gott arbetsgivarvarumärke mot kandidater men även en god kandidatupplevelse.

”Proffsig och smidig process med tydlig struktur som underlättar för såväl oss som rekryterande bolag som kandidater. Drivna och lyhörda rekryterare som förmedlar bolagets anda till kandidaterna på ett bra sätt och hjälper oss på vår tillväxtresa.”
– Oskar Egeröd, Chief Financial Officer på Hedin IT

 

Utöver ovan nämnt har Ants även bidragit inom följande områden:

 

”Min upplevelse av rekryteringsprocessen när jag började på Hedin IT genomsyrades av tydlighet, bra kommunikation och snabb återkoppling. Klockrent! Samma upplevelse har jag nu haft när jag med ert stöd rekryterat till mina team.”
– Patric Ekroth, CIO och Operations Manager på Hedin IT

 

Proffsig och smidig process med tydlig struktur som underlättar för såväl oss som rekryterande bolag som kandidater. Drivna och lyhörda rekryterare som förmedlar bolagets anda till kandidaterna på ett bra sätt och hjälper oss på vår tillväxtresa.

Ants ser fortsättningsvis fram emot ett nära och utvecklande samarbete med Hedin IT. Vi kommer utöver rekrytering, även att bland annat starta upp ett nytt projekt inom contentproduktion.

Behov av hjälp med er rekrytering? Läs mer om vår IT-rekrytering eller kontakta oss via kontaktformuläret nedan.

I januari 2022 inleddes ett samarbete mellan Ants och Esatto där en rekryteringskonsult från Ants togs in för att hitta rätt kompetens till den digitala byrån. Byrån grundades 2013 och verkar för att stärka företag och organisationers egna kompetenser och förmågor. En förutsättning för att kunna skapa mänskligt värde i ett digitalt samhälle.

Esatto arbetar med organisationer inom en stor mängd branscher, hela spannet från start-ups till basindustrier. Det kunderna har gemensamt är att de står mitt i eller inför ett skifte, som drivs på av de många förändringstryck som formar samhället att bli mer digitalt. En gemensam nämnare bland kunderna är höga ambitioner om att förbättra vårt samhälle. På Esatto arbetar ungefär 90 medarbetare och kontor finns i Stockholm, Sundsvall och Krakow.

”Tillsammans med Ants har vi inte bara fått hjälp med toppenrekryteringar utan också inspiration och ny kunskap om hela rekryteringsprocessen men också marknadsinsikter. Med Ants ingår man ett riktigt partnerskap och de visar ett genuint intresse för vårt företag och de utmaningar och möjligheter vi har.”
– Camilla Nilzén, Affärsområdeschef på Esatto

Conducting Interviews med Ants

Flera tillsättningar har skett under våren i roller som Frontend Tech Lead, QA Specialist och Analytics Lead. I dessa rekryteringar har Ants bidragit med annonsering, sourcing, telefonintervjuer och koordinering i rekryteringsprocesserna.

Detta har inneburit ett samspel med olika chefer från olika affärsområden, vilket skapat en god inblick i de olika rekryteringsprocesserna. Processerna såg olika ut och under ett veckomöte i våras framgick det att det fanns en önskan om en genomgående rekryteringsprocess som genomsyrar Esatto. Det blev även tydligt att det fanns ett behov av att få de som är involverade i rekryteringsprocesserna att känna sig mer bekväma och förstå sin roll. Veckan därpå presenterade Ants en av sina externa utbildningar som eventuellt skulle kunna vara av intresse för Esatto, Conducting interviews, en skräddarsydd utbildning inom intervjuteknik. Kort därefter bokades ett möte in mellan Esatto och utbildare från Ants där man gick igenom behov, önskemål och upplägg.

I slutet av augusti höll våra kollegor Erika Thorslund och Elisabeth Wehlin en extern utbildning inom Conducting Interviews som skräddarsytts utefter Esattos önskemål och behov.

Conducting Interviews utbildning med Esatto

Utbildningen hölls digitalt så att kollegor från Stockholm, Umeå och Krakow kunde delta från varsina håll. Under utbildningen gick Erika och Elisabeth bland annat igenom grundläggande färdigheter för att skapa en effektiv rekryteringsprocess. Det skapades även rum för frågor och övningar som gav värde för medarbetarna på Esatto.

“Vi på Esatto har gått i mål med flera lyckade rekryteringar tillsammans med Ants. Den här utbildningen vässade mina kunskaper bland annat kring hur man ställer frågor till en kandidat. Jag fick också värdefulla insikter om vad som är bra att tänka på under rekryteringsprocessen.”
– Johan Söderberg, Head of Design & Communication på Esatto

“Det var två intressanta och inspirerade timmar som var väldigt givande för mig som utvecklare, att få nya perspektiv på rekryteringsprocessen. Det känns också bra och roligt att samarbeta tillsammans med er, då ni är moderna och professionella talangjägare.”
– Patrik Holmberg, Creative Developer på Esatto

Conducting Interviews med Ants

Vi på Ants ser framemot ett fortsatt nära och utvecklande samarbete med Esatto. Är ditt företag också intresserad av en skräddarsydd utbildning? Hör av dig till oss!

Behov av hjälp med er rekrytering? Läs mer om vår IT-rekrytering eller kontakta oss via kontaktformuläret nedan.

SPP är Nordens ledande bolag inom hållbara pensionslösningar och tack vare det kan deras kunder drömma stort om sin pension. Genom en tydlig investeringsprofil tar SPP hänsyn till miljö, sociala frågor och bolagsstyrning. På så sätt bidrar de till en bättre framtid. Som ledande bolag i branschen spelar ny teknik och digitalisering en stor roll i SPP:s affärsstrategi. En del i den strategin som nu genomförs är en migrationsresa till molntjänsten Azure.

Det som också utmärker SPP är deras fokus på sina medarbetare och viljan att varje person ska ha utvecklingsmöjligheter över tid och nå sin fulla potential.

”Om du vill ha en arbetsgivare som främjar utveckling och som vill att vi ska komma framåt på alla möjliga sätt, både som bolag men också som individer, så är SPP en bra arbetsgivare för dig.”
– Ida Bonin, Business Analyst

Samarbetet

Sedan hösten 2019 har en eller flera Talent Acquisition Consultants från Ants haft armkrok med SPP för att säkra upp deras behov inom IT-rekrytering. Vi har bidragit med annonsering i sociala medier, annonsskrivning, sourcing, telefonintervjuer, referenstagning och arbetat med att kvalitetssäkra och stärka kandidatresan.

”Ants är kunniga, lyhörda och enkla att samarbeta med. De är leveranssäkra, har ett kostnadseffektivt upplägg och vi känner oss trygga i att de är goda ambassadörer för vårt bolag i kontakten med kandidater. Vi är helt enkelt väldigt nöjda!”
– Sofie Pemer, Talant Acquisition Specialist SPP

En annan del i samarbetet handlade om Employer Branding och att lyfta fram SPP som en attraktiv arbetsgivare inom tech. Genom vår kundprodukt inom contentproduktion och vårt marknadsteam, hjälpte vi SPP att skapa en Employer Branding-film.

Kika in resultatet här:


 

Arbetet framåt

SPPs techavdelning har haft en stadigt tillväxt under senaste åren och fortsätter växa. Idag består IT/Tech av nästan 100 personer och utgör en fjärde del av alla anställda i Sverige. I denna tillväxt har Ants fått äran att hjälpa till och har rekryterat 10 personer under hösten 2019 och under 2021, bland annat Java utvecklare, BI utvecklare, Data Engineer och Enterprise Arkitekt. Under 2022 förväntas ytterligare 5–10 personer rekryteras.

Vårt samarbete kännetecknas av:

Detta för att snabbt kunna felsöka i processen och testa nya kreativa vägar framåt och med det hålla kostnaderna nere.

Vi på Ants ser framemot ett fortsatt nära och utvecklande samarbete med byggandet av SPP Tech och rekryterande av framtida talanger. Framåt kommer vi bland annat starta upp ett nytt uppdrag inom Executive Search på SPP.

På Ants erbjuder vi utbildningar inom olika ämnen kopplat till techrekrytering. Samtliga utbildningar går att skräddarsy. I vårt starka samarbete med SPP identifierades ett behov av en utbildning inom techrekrytering och intervjuteknik.

Därför samlade SPP ett gäng av sina medarbetare som fick gå en skräddarsydd utbildning tillsammans med våra utbildare Erika och Elisabeth. Såhär sammanfattade SPP utbildningen:

”Stort tack Ants för en bra och givande utbildning. Ni lyckades fånga stort intresse och engagemang från en grupp som egentligen inte har rekryteringsansvar som sitt uppdrag i sina befintliga roller. Deltagarna fick bra information, möjlighet att träna och konkret material att ta vidare med och anpassa till sina kommande möten med kandidater. Engagerade och kunniga utbildare som skapade en givande eftermiddag för oss”

– Lovisa Stehn, Talent Acquisition Specialist på SPP

Har ditt företag behov av att utveckla er kunskap inom t.ex. sourcing, teknik för rekryterare eller varför inte genomgå hela Ants onboardingprogram som våra TA-konsulter går? Kika in våra utbildningar här.

Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️

    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.