Vad är sourcing?

Den klassiska betydelsen av sourcing är aktiviteten att identifiera kandidater i en rekryteringsprocess. Inom lyckad techrekrytering bör man dock ha ett bredare perspektiv. På Ants Tech Rectuiters har framgångsrik sourcing bilvit en del av vår yrkesstolthet. Vi söker ständigt nya möjlighet för att inspireras, utvecklas och mäta våra kunskaper. Numera innefattar det även att tävla inom sourcing såväl lokalt som internationellt.

Inom techrekrytering var det länge sedan man kunde luta sig tillbaka på annonsering som enda källa till kandidater. Idag börjar annonseringen bli allt mer avancerad och därmed allt mer effektiv. Inte desto mindre är framgångsrik sourcing helt centralt vid IT-rekrytering. Det är också viktigt att förstå att det krävs ett bredare anslag till sourcingbegreppet för rätt kandidatflöden.

Sourcing och strategi

Till att börja med är kravprofilen inte ett statiskt dokument utan normalt förändrar man och justerar kravprofiler genom hela rekryteringsprocessen. Dessa justeringar bör göras med ökande förståelse av behoven hos rekryterande organisation och rekryterande chef.

Men kravprofilen bör även anpassas till hur målgruppen är utformad och ser på det rekryterande bolaget. Sourcing blir därmed både ett sätt att hitta och kontakta rätt kandidater men även att säkerställa att rekryteringsprojektet är rätt utformat och har goda förutsättningar att bli framgångsrikt.

Slutligen är ett avancerat sourcingupplägg nyckeln till att kunna vara personlig med kandidater redan i ett tidigt skede i dialogen. Ju mer man vet om en kandidat innan första kontakten desto mer träffsäker kommer den bli och därmed ökar förutsättningarna att få igång en bra dialog om rollen och tjänsten. Det ökar effektiviteten i arbetet och skapar en professionell kandidatupplevelse.

Helt centralt i hur Ants arbetar med rekrytering är att jobba nära kund och rekryterande chef, förstå vem som skall rekryteras och vara så personliga som möjligt när kandidater kontaktas. Läs mer om detta och hur vi utför vår IT-rekrytering. Att vara framgångsrika inom sourcing är centralt i det arbetssättet och vi söker ständigt vägar att utveckla våra sourcing-skills.

Sourcing

Tävla i Sourcing

Sourcing är ett hantverk som man kan vara mer eller mindre bra på. Erfarenhet, talang och kunskap samt tillgång till verktyg är alla faktorer som gör skillnad. På Ants upptäckte vi tidigt att tävlingar i sourcing gav inspiration, kunskapsdelning och dessutom blev kvitton på vår utveckling inom området. Vi har sedan ett tag tillbaka regelbundet tävlat på både nationella och internationella tillställningar och vi har för avsikt att fortsätta med detta framåt.

Ants Sourcathon

Normalt är Ants Sourcathon ett fysiskt möte där techrekryterare träffas för att under underhållande former tävla i sourcing. Tävlingen passar för alla nivåer och lärandet och inspirationen är viktigare än tävlingen i sig. I speciella tider har ju digitala möten ersatt fysiska möten. Då körs konceptet helt digitalt. Digitala event har fördelar i form att vi lockar fler deltagare. Energin som uppstår i det fysiska eventet är dock svårslaget och när Ants i höst har tillgång till vår nya hub i Trikåfabriken ser vi fram emot att köra våra Sourcathon där.

Tävla internationellt

Extra kul och spännande är att det även finns internationella sourcingtävlingar. SourceCon skulle i vår gått av stapeln i Lissabon. Nu blev det inställt som så mycket annat i dessa Coronatider. Ants har tidigare tävlat internationellt och ser fram emot tävlingar längre fram när tiderna åter igen tillåter fysiska möten.

https://europe.sourcecon.com/home

Utbilda dig i sourcing

Som en del i vår kunskapsdelningsfilosofi har Ants allt fler deltagare även utifrån på våra utbildningar. Utbildning i just sourcing har sedan länge varit centralt för vår ambition att ligga i frontlinjen vad gäller IT-rekrytering. Därav har vi genom åren prioriterat resurser och engagemang för att skapa de bästa utbildningarna inom området.

I våra nya lokaler i Trikåfabriken har vi möjlighet att växla upp vår utbildningssatsning ytterligare. Här kan du läsa mer om vilka utbildningar som finns planerade framåt.

På våra utbildningar varvar vi teori med praktiska övningar. Allt handlar om att hitta och attrahera fler kandidater.  

Exempel på vad vi går igenom under utbildning:  

Sourcing och IT-rekrytering

IT-rekrytering och alla rekrytering inom tech är komplex. Sourcing är en del av framgången men det finns många andra aspekter att ta i beaktande när man sätter upp ett rekryteringsprojekt av tekniska roller. Här läser du mer om vårt sätt att lyckas inom IT-rekrytering.

I min roll som konsult hör det inte till ovanligheterna att jag får höra detta från chefer eller HR som jag jobbat med i olika sammanhang. Det har faktiskt varit ett återkommande tema ända sedan jag kom ut i arbetslivet för snart 4 år sedan som nybakad personalvetare. I bagaget hade jag både en kandidat och en master från Linköpings Universitet och något som var ständigt återkommande i vår utbildning var just hur viktigt mätbarhet är för HR. Hur vi ska och bör använda oss av det i olika processer, framförallt rekrytering

Jag minns särskilt en föreläsare som sa till oss att vi en dag skulle förändra hur HR arbetar för att vi skulle jobba forskningsnära.

Vi skulle mäta våra insatser och vi skulle med hjälp av siffror få med oss ledningen på tåget. Något vi inte skulle göra och som var strängt förbjudet var att förlita sig på sin magkänsla. Spola fram några år. Där sitter jag i ett möte med utvecklingschefen på ett stort tech-bolag och får höra ”jag brukar bestämma mig på några minuter ifall kandidaten är något att ha eller inte”. Detta visste hen genom att lyssna på sin så kallade magkänsla. Behöver jag nämna att samma chef jobbar i en organisation som skriker efter mångfald då det är en överrepresentation av vita medelålders män?

Jag läste en intressant artikel skriven av Jakob Råderborn häromdagen som beskrev hur datadriven rekrytering kan förändra maktfördelningen i näringslivet. Att det idag finns kvinnor överrepresenterade på högskolor och universitet men underrepresenterade på chefspositioner och att detta förmodligen beror på ”tveksamma rekryteringsmetoder”. Alltså rekrytering där man istället för att använda sig av datadriven rekrytering går på magkänsla. Jag gillade särskilt hans liknelse kring att anställa på magkänsla var lika smart som att träna på sin golfswing med ögonbindel.

Men varför får detta fortgå? Inom IT branschen finns det idag en enorm brist på personer inte bara i Sverige men även globalt. Utvecklingschefer sliter sitt hår för de har så svårt att hitta duktiga personer med den kompetens som krävs för att utföra jobbet. Genom att gå på magkänsla vid rekrytering ökar risken för felrekrytering eftersom man då helst vill ha en person som efterliknar sig själv vilket gör att man då lätt ser förbi duktiga kandidater som skulle kunnat utfört arbetet minst lika bra. Som de flesta förhoppningsvis vet vid det här laget så löser heterogena grupper problem bättre än homogena grupper. Bra grej att ha i åtanke ändå?

Men allt hopp är inte ute! Det finns idag väldigt många personer som jobbar med datadriven rekrytering och som fått det att fungera bra. Allt fler personer har även börjat uppmärksamma detta, bland annat Fredrik Johnson på Spotify som i ett blogginlägg beskriver vilken typ av data man kan och bör använda vid rekrytering för att mäta processen.

Detta är något som vi har gjort länge på ANTS och som jag nog skulle kunna påstå är en av våra största framgångsfaktorer. Vi mäter alla rekryteringar vi gör hos våra kunder vilket gör att vi kan skapa en prediktion för exempelvis hur lång tid det normalt tar att rekrytera en utvecklare, hur många timmar search som måste läggas ner på projektet och hur mycket en rekrytering faktiskt kommer att kosta. Vad vi kommunicerar ut mot våra kunder backas alltid upp av statistik, detta kanske låter som en självklarhet men jag har än så länge under mina 4 år som konsult inte stött på en enda organisation som mäter siffror i sin rekrytering på detta sätt.

Men jag har inte gett upp hoppet.

Vill ni fördjupa er inom ämnet:

https://hrblog.spotify.com/2017/04/05/you-want-the-best-talent-get-the-data/

http://www.assessio.se/bloggen/sa-kan-datadriven-rekrytering-andra-maktfordelningen-i-naringslivet/

– Emma Forsberg

Läs om hur du undviker diskriminering i rekrytering här.

I början av 2018 lanserades Techrekpodden, Ants egna podcast där vår vice VD Carl-Johan intervjuar intressanta personer om IT-rekrytering, hur digitaliseringen påverkar samhället och hur du bygger upp en teknikavdelning. Nedan har vi samlat några avsnitt som är extra intressanta för dig som går personalvetarprogrammet eller är precis i början av din karriär inom HR. 

1.Lisa Hartikainen, Head of Employer Branding på Tieto
Lisa Hartikainen är tjejen som gjort raketkarriär. Idag är hon Head of Employer Branding på Tieto, bara två år efter hon avslutade personalvetarprogrammet på Linköpings Universitet. I det här avsnittet diskuterar vi hur hon hamnade i sin nuvarande roll efter att ha börjat sin karriär på Daniel Wellington, precis innan det företaget blev riktigt stort.

3. Sandra Lindberg, HR Manager på Quickspin
Lyssna på Sandras häftiga karriär och om hur det är att driva ett team som är utspritt i världen, vikten av kommunikation inom IT men också hur företagskultur ändras i takt med att företaget växer. Hur arbetar man aktivt för att inkludera medarbetare när företaget blir större?

7. Madeleine Harju, kompetensutvecklare på Nox Consulting
Madeleine Harju började sin karriär på Ants som en av företagets första researchers. Idag arbetar hon på Nox Consulting som kompetensutvecklare, dessutom är hon grundare till HRgoesTech och var med och grundade Nox Academy. Avsnittet handlar bland annat om hur man utvecklar organisationer med hänsyn till digitaliseringen, men också om Madeleines arbete med att digitalisera HR funktionen.

8. Cecilia Eriksson, Global HR Director på Tobii
Global HR Director, en titel värd att skryta med! Samtalet handlar om utmaningar med att växa som företag och vilken roll HR har i den processen. Också om internationell rekrytering, att byta språk internt på företaget från svenska till engelska och vägen mot att bli ett börsbolag.

11. Leila Ljungberg, People and Culture Director på Snow
Den här avsnittets gäst är en riktig människokännare – Leila Ljungberg! Hon har jobbat med människor hela sin karriär och har nu landat hos Snow Software som People and Culture Director. Vi pratar om att växa som företag och att rekrytera mångfald och vilka utmaningar man möter i den processen. Hur gör man för att inkludera alla när de anställda är spridda över kontor runt om i världen?

18. Nicklas Lindberg, Head of HR på Omegapoint
Nicklas Lindberg har varit med om IT-rekryteringens många olika faser, från tiden då ansökningarna trillade in till dagens arbete med att  lyckas locka duktiga medarbetare till företaget. Hör om Nicklas bakgrund och erfarenheter, ”tips-rekrytering”, hur bygga upp företagets kultur och mycket annat spännande!

21. Katarina Berg, HR-chef på Spotify
Katarina Berg har tidigare varit HR-chef på bland annat Kanal 5, Swedbank, 3 och Rusta. Sedan 2013 har hon varit på Spotify som haft en enorm tillväxt sedan dess. Hör Katarina berätta om hur Spotify lyckats med deras företagskultur under tillväxten, varför det kan vara farligt med fokus på cultural fit, det viktiga i att binda ihop HR & marknad samt hur HR måste arbeta för att få sin röst hörd. 

24. Amanda Öberg, HR Manager på Agero
Amanda började sin karriär som resarcher på Ants. Hon hade bland annat ett kunduppdrag på konsultbolaget Agero dit hon blev överrekryterad och idag arbetar som HR Manager. I avsnittet ger Amanda sin syn på hur viktigt det är med företagskultur och värderingar som får personalen att vilja stanna kvar, hur det är att sitta i en ledningsgrupp och om hur Agero arbetar med sin IT-rekrytering genom att bland annat bjuda in till events som ”Code in the dark” och pubkvällar

Ants-Vloggen

Ants Tech Recruiters är specialister. Som specialist är det många som är intresserade av att höra vad vi har att säga om hur man idag bygger en framgångsrik techavdelning. Därför har vi en pågående satsning att sprida våra tankar i Vlogg-format.  Vi ser även till att få med intressanta personer från andra organisationer som bidrar med sina perspektiv. Vi kommer bland annat sprida kunskap om föräldraledighet och vad som är viktigt att tänka på när man kommer tillbaka igen. Hur det är att ha samt vara mentor till en kollega samt vad GDPR är.

Håll utkik och följ Ants-Vloggen!

Missa heller inte vårt Podd-format.

Podcasten Techrekpodden är för dig som är intresserad av hur man bygger framgångsrika Tech-avdelningar. Ett område som blir allt mer utmanande i en allt mer akut kompetensbrist inom IT. Hur lockar man de talanger som alla vill anställa? Hur hittar man kompetenser globalt när de inte finns i Sverige? Hur får man utvecklare att trivas och bli långsiktiga anställda? Typiska frågor som diskuteras. Ants Vice VD Carl-Johan Hamilton träffar varje vecka en ny gäst som tillför nya tankar, perspektiv och erfarenheter kring ämnet. Ants är även frekventa med att spela in video-vloggar i ämnet. Sammantaget har vi en tung röst i debatten. Målsättningen är att underlätta för alla som är involverade i att bygga Tech-organsiationer i Sverige.

Lyssna samt prenumerera på podden i din podcastapp!

 

25. Amanda Öberg, HR Manager på Agero

24. Mätbarhet i rekrytering

23. Åsa Bredin, FVP Technology på King

22. Ali Esbati, Riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson Vänsterpartiet

21. Katarina Berg, HR-chef på Spotify

 

20. Johanna Jönsson, Riksdagsledamot och talesperson migrationsfrågor Centerpartiet

 

19. Per Helin, Founder, Deputy CEO, CCO på Publit

 

18. Niclas Lindberg, Head of HR på Omegapoint

 

17. Hanna Lindqvist, Director of Development på Svenska Spel

16. Peter Ferm, VD och grundare av Diabol

 

15. Andreas Lundgren, Head of Engineering på TINK

 

14. Emelie Fågelstedt, grundare av Svenska Nomader

 

13. Louise Barnekow, Chief Product Officer på Mynewsdesk

 

12. Björn Lantz, Koncern-VD på byBrick

 

11. Leila Ljungberg

 

10. Fredrik von Essen, Näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen

 

9. Cecilia Eriksson, Global HR Director på Tobii

 

8. Hans Linde, Förbundsordförande för RFSU

 

7. Madeleine Harju, Kompetensutvecklare på Nox Consulting

 

6. Daniel J:son Lindh, VD på Beamon People

 

5. Maria Rankka,VD för Stockholms Handelskammare

 

4. Anna Berggren, CIO på Trygghetsrådet

 

3. Sandra Lindberg, HR Manager på Quickspin

 

2. Dag Wolters, Grundare av Hello World!

 

1. Lisa Hartikainen, Head of Employer Branding på Tieto

Ants-Vloggen

Ants Tech Recruiters är specialister. Som specialist är det många som är intresserade av att höra vad vi har att säga om hur man idag bygger en framgångsrik techavdelning. Därför har vi en pågående satsning att sprida våra tankar i Vlogg-format.  Vi ser även till att få med intressanta personer från andra organisationer som bidrar med sina perspektiv. Vi kommer bland annat sprida kunskap om föräldraledighet och vad som är viktigt att tänka på när man kommer tillbaka igen. Hur det är att ha samt vara mentor till en kollega samt vad GDPR är.

Håll utkik och följ Ants-Vloggen!

Missa heller inte vårt Podd-format.

Vilka är Hello World ?

HelloWorld! är en allmännyttig förening vars syfte är att främja digitalt skapande genom att ordna läger och meetups för barn och ungdomar från hela Sverige. För att alla ska ha möjlighet att vara med, anpassas deltagaravgiften efter hushållsinkomst. Dessutom reserveras hälften av platserna till tjejer.

Enligt IT & Teleomföretagens senaste rapport kommer det att saknas 70 000 personer med IT- eller digital kompetens till år 2022. Anledningen till att vi på Ants väljer att donera till just HelloWorld! är att deras verksamhet går hand i hand med Ants egna WHY – att minska den kompetensbrist som idag bromsar den globala tekniska utvecklingen.

 

Henrietta har gjort succé på Ants. Gång på gång landar hon rekryteringar åt de kunder som har nöjet att ha henne som researcher. Här kommer en kort intervju med en talang som är på god väg att blir ett proffs:

1. Varför valde du att börja på Ants?

Jag ville jobba på ett ungt och kreativt företag och fick redan under intervjuerna det intrycket av Ants. Här finns mycket energi och höga ambitioner. Att få möjlighet att jobba som konsult och få bred erfarenhet av rekryteringsbranschen lockade också.

2. Vad är din roll på Ants?

Jag jobbar idag som Talent Acquisition Consultant. Rollen innebär att jag som konsult jobbar för en eller två kunder i taget som researcher. Jag sitter måndag till torsdag hos kunden och på fredagar internt med kollegorna på Ants. Min främsta arbetsuppgift är att koordinera stora delar av de rekryteringsprocesser jag jobbar med. I arbetsuppgifterna ingår att formulera kravprofiler, skriva annonser, söka fram kandidater, hålla telefonintervjuer och ta referenser.

3. Vad har varit mest lärorikt under din första tid här?

Ett av mina första uppdrag var på Tobii som är ett internationell IT-företag med en riktigt cool produkt, eyetracking! Eftersom jag sitter på plats hos Tobii får jag möjlighet att ta del av deras kompetens vilket har varit väldigt utvecklande. Det har gett mig en större inblick i det faktiska arbetet som en HR-funktion gör och vad en karriär inom HR kan innebära.

4. Vad motiverar dig att gå till jobbet på morgonen?

En stor och klyschig anledning till att jag valde HR är för att jag vill jobba med människor. I min roll idag får jag verkligen göra det. Jag pratar dagligen med personer över hela världen med olika kompetenser och bakgrunder vilket är något jag verkligen tycker är roligt. Eftersom jag nyligen tog examen är det också viktigt för mig att utvecklas professionellt vilket jag gör varje dag både genom Ants och på plats hos min kund Tobii.

5. Vad möter du för utmaningar i din roll?

Att jobba med rekrytering i IT-branschen är en utmaning men en kul sådan! Det är många företag som vill åt samma kompetenser och det blir därför viktigt att vara kreativ och hitta nya tillvägagångssätt. Trots att jag är konsult och sitter hos min kund känner jag hela tiden att jag har mina kollegor på Ants i ryggen. Fredagarna på Ants blir såklart extra viktiga då det ger oss en möjlighet byta erfarenheter från veckan och bolla frågor som kommit upp.

Ants Tech Recruiters har vuxit med god lönsamhet och nöjda kunder i en takt av 70% det senaste året. Framgång leder till framgång. Att jobba på Ants blir allt mer av en kvalitetsstämpel i branschen och därmed lockar vi rätt medarbetare. Rätt medarbetare leder till nöjda kunder som ger oss förnyat förtroende. Nöjda kunder pratar med potentiella kunder och det ger tillväxt. Så länge Ants är främsta valet för talanger och utbildade akademiker som vill utvecklas till proffs kommer våra framgångar att fortsätta. Därför bygger hela vår verksamhet på att talanger som börjar jobba hos oss inom i snitt två år har ett toppjobb hos oss eller hos någon av våra kunder. Så ser det ut idag och vi kommer jobba hårt för att det skall gälla även framöver.

Digital Doers är ett nytt koncept hos oss på Ants. Ett av huvudskälen till varför Ants Tech Recruiters är så framgångsrika i att hitta, attrahera och rekrytera utvecklare till våra kunder är att vi vet hur man säljer digitalt. Under senaste halvåret har vi även börjat hjälpa våra kunder med att marknadsföra sig digitalt. Även att framgångsrikt jobba med Social Selling. Framför allt stärker detta ytterligare våra rekryteringsprodukter. Med framgång hjälper vi dock numer även kunder att göra fler och bättre affärer.

Just nu utvärderar vi nya modeller att bygga marknad och försäljning digitalt. För oss och för våra kunder. Vi säkerställer resultat och bygger ett ytterligare affärsområde: Ants Digital Doers.

Här kan du läsa om vad Ants Digital Doer Nathalie Baker gör om dagarna.
Toppjobbet idag. Drömjobbet imorgon.

Ants Tech Recruiters har seglat upp som marknadsledande i att hjälpa tech-organisationer att rekrytera IT-kompetens. Den viktigaste resursen vi har för att lyckas med våra uppdrag är våra researchers. För att rätt talanger skall välja att inleda sina karriärer på ants är vår ständiga strävan att ett jobb som researcher på Ants inom ett par år ger ett toppjobb antingen internt hos Ants eller hos någon av våra kunder.

Internt bygger vi en specialist expertorganisation

Vi har branta interna karriärvägar. Våra seniora rekryteringskonsulter kommer alla från våra egna led och är nyckelkompetenser i vår leverans. Vi vet att vi måste vara generösa med löner, förmåner och utvecklingsinsatser för att behålla de bästa. Personalomsättningen bland våra seniora rekryteringskonsulter är minimal och så vill vi att det förblir. 

Våra kunder rekryterar toppkompetens bland våra researchers

Ants i CV:t är en kvalitetsstämpel. När våra kunder bygger sina organisationer med topptjänster inom HR, Rekrytering, Marknad, Sälj och Teknik är det naturligt att de handplockar personal bland våra researchers. Ants rekryteringsprogram med preboarding, onboarding och intensiv kompetensutveckling för juniora talanger skapar proffs på rekordtid.

Kortfattat kan man säga att talanger kommer till Ants för drömjobbet idag och toppjobbet imorgon.

Det är nyckeln till vår framgång.

I min roll som Digital Doer jobbar jag främst med social selling där mycket såklart handlar om den sociala förmågan. Att kunna nätverka med människor och väcka ett intresse hos dem för ett företag eller en produkt. Att få ha gjort detta för ett välkänt företag inom marknadsföring har varit kul och lärorikt. Responsen har i princip enhälligt varit positiv. Det känns superkul att få vara startskottet för många roliga och givande samarbeten och att få vara länken som påbörjar relationer mellan företag.

Ett koncept vi testat nu är rundabordssamtal. Där bjuds chefer inom ett visst område in till att förutsättningslöst dela idéer med varandra och diskutera olika utmaningar de stöter på i sitt dagliga innovationsarbete. Det ska bli spännande att få höra utkomsten av samtalen. Likaså se om det ger några ringar på vattnet i framtiden.

– Nathalie Baker, Digital Doer

Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️

    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.