Ants Executive rekryterar Amina Chargings första svenska vd

Amina Charging är ett norskt EV-laddningsbolag som grundades hösten 2021 av Fredrik Erland Lima och Eirik Jorgensson. Grundtanken bakom Amina Charings EV-laddare är att de ville skapa en lättanvänd EV-laddare som ligger i en lägre prisklass än konkurrenterna. Idag har Amina Charging en stark närvaro på den norska marknaden och en del av deras tillväxtplan är att genomföra en satsning inom Norden, bland annat i Sverige. Eftersom Amina Charging är ett bolag baserat i Norge sökte de sig till ett lokalt rekryteringsbolag som hade erfarenhet och förståelse för den svenska marknaden. Därmed fick Ants Executive Search i uppdrag att rekrytera deras första svenska vd för deras nya satsning inom Norden.

Samarbetet

I november 2022 startades samarbetet mellan Ants Executive och Amina Charging. Samarbetet inleddes med ett uppstartsmöte tillsammans med Fredrik Erland Lima och Betina Eliasson som arbetar som Chief People & Culture Officer . Mötets syfte var att tillsammans ta fram en kravprofil och få en mer djupgående och bättre förståelse för Aminas Chargings organisation och produkt.
Genom uppstartsmötet fick vi dessutom en insikt i vikten av en god arbetskultur och andra värderingar hos Amina Charging. Därav lade vi mycket fokus på att hitta en potentiell vd som skulle kunna återspegla dessa värderingar. Genom ett nära samarbete tidigt inpå projektet såsom stående veckoavstämningar och snabba synkar skapades goda feedbacksessioner samt diskussioner. Detta gav oss bättre förutsättningar för att snabbare förstå profilen som eftersöktes, vilket resulterade i att vi kunde vara mer pricksäkra i de kandidater vi presenterade.

”Ants har agerat proaktivt och har ett omfattande nätverk. Tjänsten vi utlyst genererade väldigt många sökande och tack vare en noggrann process från start tillsammans med Ants kunde vi presentera ett urval av de bästa kandidaterna så att anställningsprocessen blev så tidseffektiv som möjligt. Ants har agerat professionellt under hela processen, både hos oss som kund och med potentiella kandidater, vilket är väldigt viktigt för oss på Amina Charging.”

– Betina Eliasson, Chief People Officer

Missa inte när Carl-Johan Hamilton intervjuar Fredrik Erland Lima från Amina Charging.

Rekryteringsprocessen

Vid första kontakt genomförde vi en ordentlig första screening där vi intervjuade de relevanta kandidaterna. De kandidater som gick vidare bokades sedan in för en andra intervju med Fredrik Erland Lima (Co-Founder) och Henrik Gjeruldsen (CCO). Vi fastställde snabbt att vi ville göra alla inom ledningsgruppen delaktiga tidigt i processen. Vi såg att detta bidrog till att alla fick en gemensam förståelse för rekryteringsprocessen och blev samspelta kring kravprofilen. Det gav också kandidaterna en god förståelse för Amina Chargings kultur och vilka personer de potentiellt kommer att arbeta nära.

Som nästa steg fick kandidaterna träffa HR samt representant från Business Developers. Detta steg fokuserade på Amina Chargings värdeord och den organisation de är idag. På intervjun fick kandidaterna möjlighet att ställa frågor kring expansionen i Sverige och Amina Chargings vision framåt. Vid detta tillfälle i processen hade redan stora delar av Amina Chargings ledningsgrupp träffat ett flertal kandidater.

Verklighetstroget case

Ants Executive brukar förespråka att använda ett verklighetstroget case i rekryteringsprocesser för ledarbefattningar. Detta är ett ypperligt tillfälle att diskutera kring utmaningar och möjligheter bolaget står inför. Det ger ofta bra och intressanta diskussioner kring hur kandidaten resonerar. I nära samarbete med Amina Charging skräddarsydde Ants Executive ett verksamhetsnära case som speglade rollen och den svenska satsningen. Detta blev nästa steg i rekryteringsprocessen. I samband med detta steg fick även kandidaterna genomföra ett personlighets- och logiktest. Syftet med det är att säkerställa att de har de rätta egenskaperna för att axla rollen.

Eftersom rollen vi rekryterade till är placerad i Sverige och kandidaterna befann sig i Sverige var det mycket som talade för att presentationen av case borde genomföras på Ants HQ i Stockholm. Kandidaterna fick några dagar på sig att förbereda en presentation baserat på de frågor caset byggde på. Detta presenterades sedan för Fredrik Lima, Eirik Jorgensson och Henrik Gjeruldsen. Detta var ett viktigt steg i processen då kandidaterna och Amina Charging träffades fysiskt för första gången.

Vi är mycket nöjda med den övergripande erfarenheten med Ants och rekommenderar dem varmt som en professionell rekryteringspartner

Betina Eliasson, Head Of People and Culture

Slutprocess i Norge

I rekryteringsprocessens slutskede var det dags för slutkandidaterna att besöka Amina Chargings HQ i Stavanger, Norge för att få en upplevelse av kulturen på plats. Eftersom större delen av rekryteringsprocessen sköttes på distans, utgjorde detta steg ett stort mervärde för både kandidaterna och Amina Charging.

Som sista steg genomförde vi referenstagning på slutkandidaten för att säkerställa och bekräfta att dennes bakgrund gick i linje med den bild vi fått. Med en väl genomförd rekryteringsprocess, och ett gott samarbete där engagemang, effektivitet och en tydlig och transparent kommunikation fått stå i fokus så lyckades vi tillsammans hitta den bäst lämpade kandidaten för att axla rollen som vd för Amina Charging Sverige.

Vi vill uttrycka ett stort tack till Amina Charging för förtroendet att rekrytera er svenska vd. Vi ser fram emot kommande samarbete.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med IT-rekrytering, Executive Search eller HR Tech!
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 

Läs mer

Följ vårt nyhetsbrev

Som specialister inom techrekrytering är vi välpositionerade för att ge dig insikter och värdefulla råd om hur du kan attrahera och behålla de bästa talangerna inom techbranschen.

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du bl.a. att få förtur till vissa av våra event. Vi delar också med oss av tips och insikter från vår erfarna experter som du kan ta med dig in i ditt dagliga arbete.

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så ses vi i inkorgen inom kort!