DBA – Databasadministratör

För att kunna lagra stora mängder information används en databas som behöver hanteras av en
databasadministratör (kallas ofta DBA). Du kan behöva rekrytera en databasadministratör både för
att underhålla och på sikt utveckla ditt företags databas. Det utmanande med att rekrytera en
databasadministratör ligger ofta i att personen måste ha både en stabil teknisk bakgrund och kunna
samspela med företagets övriga IT-avdelning då databasen används av många personer.

Missa inte