System / IT Tekniker

Som systemtekniker har man kunskap om trådlösa nätverk, routingprotokoll och man arbetar med
stora nätverk och stadsnätverk. Du kan behöva rekrytera en Systemtekniker om du har behov av en
person som kan TCP/IP arkitektur eller annan datakommunikation för nätverk. Som IT tekniker har
man ofta bred kunskap och vi på Ants kan hjälpa företag att rekrytera en IT tekniker med rätt
kompetens.

Missa inte