Rekrytera Utvecklare .Net

Ants är specialiserade på bland annat .Net och C# roller
Rekrytering av .Net utvecklare

Ants Tech Recruiters är specialiserade på rekrytering av framförallt utvecklare och .NET C# roller är bland det vanligaste. Våra processer, nätverk och verktyg utvecklas ständigt för att lösa våra kunders behov trots de utmanande förutsättningarna.

När vi för några år sedan var mer generella tillsatte vi drygt hälften av de efterfrågade resurserna inom de mest utmanande kompetensområdena. Idag tillsätter vi över 96% av våra uppdrag vilket är en direkt följd av vår specialisering.

Tillsammans beslutar vi om en intervju- och screeningprocess för varje rekrytering. Vilka utvärderingsmoment bör ingå och vilka är beslutsfattare i rekryteringsprocessen? Många av våra kunder har en tydlig bild av hur de vill utvärdera kandidaterna men vissa vill ha hjälp med att utforma processen. Vi stöttar med allt ifrån utformandet av tekniska case till intervjumallar, personlighetstester och logiska/analytiska tester. Vårt mål är att du efter en rekryteringsprocess med oss ska ha satt en struktur för hur ni ska rekrytera framöver.

Vi är specialister på IT-rekrytering, bland annat .Net utvecklare
Rekrytering av .Net utvecklare

Techrekpodden