Rekrytera Utvecklare .NET

Rekrytera utvecklare .NET

Ants Tech Recruiters är specialiserade på rekrytering av framförallt utvecklare. Rekrytera .NET  och C# är bland det vanligaste rollerna. Våra processer, nätverk och verktyg utvecklas ständigt för att lösa våra kunders behov trots de utmanande förutsättningarna.

Det var just att rekrytera utvecklare .NET som fick Ants att inleda sin specialisering inom IT-rekrytering för 7 år sedan. När vi tidigare var mer generella tillsatte vi drygt hälften av de efterfrågade resurserna inom de mest utmanande kompetensområdena. Idag tillsätter vi över 96% av våra uppdrag vilket är en direkt följd av vår specialisering.

Rekrytera utvecklare .NET. Hur går det till?

Hur går det då till när Ants skall rekrytera utvecklare .NET? Tillsammans med kunden beslutar vi om en intervju- och screeningprocess för varje rekrytering. Vilka utvärderingsmoment bör ingå och vilka är beslutsfattare i rekryteringsprocessen? Många av våra kunder har en tydlig bild av hur de vill utvärdera kandidaterna men vissa vill ha hjälp med att utforma processen. Vi stöttar med allt ifrån utformandet av tekniska case till intervjumallar, personlighetstester och logiska/analytiska tester. Vårt mål är att du efter en rekryteringsprocess med oss ska ha satt en struktur för hur ni ska rekrytera framöver.

Rekrytera utvecklare .NET har blivit så utmanande att många kunder väljer att bygga en hel inbound recruiting-strategi för att bygga relation med målgruppen. Det innebär att man strukturerat och fokuserat under längre tid ser till att jobba med ett helt spektra av insatser för att rätt utvecklare i målgruppen skall få upp ögonen för just ditt företag. Ants kärnuppgift i alla uppdrag är att direkt i varje rekrytering kontakta volymer av bra kandidater för att få till tillräckligt med kvalificerade intervjuer. Om man även har ett långsiktigt inbound recruting på plats brukar det arbetet underlättas avsevärt då målgruppen redan har ett gått öga till det rekryterande bolaget.

Läs mer om vår IT-rekrytering

Missa inte