Okategoriserade

Rapport om nyckeltal från våra rekryteringsprocesser

Det här är Ants Rekryteringsindex, en rapport med nyckeltal från våra rekryteringsprocesser inom IT-branschen. Materialet baseras på närmare 200 rekryteringar under 2017 samt Q1 2018. Dessa är gjorda hos bolag i varierande branscher med skiftande styrka i varumärken och förutsättningar, vilket skapar både spridning och variationer i nyckeltalen. De roller som utgör underlaget är främst tekniska utvecklartjänster. Underlaget innehåller en nödvändig uppdelning mellan produkt-och konsultbolag då dessa två kategorier har olika utmaningar som vi kan utläsa i resultatet.

Syftet med denna rapport är att illustrera rekryteringsläget inom IT-branschen samt att visa hur vi med hjälp av mätbarhet kan ta fram rimliga prognoser, felsöka i processer och sätta rätt förväntningar hos beställare. Att utgå från våra nyckeltal ger oss inte minst ett agilt arbetssätt där vi snabbt kan förändra och utvecklas. Rapporten riktar sig till alla som vill ta del och berörs av den, däribland våra nuvarande och potentiella kunder.

 

Läs rapporten här: Ants rekryteringsindex

 

Se också Emma och Stefan prata om rapporten och mätbarhet inom rekrytering.

 

Läs mer om vår IT-rekrytering

Missa inte