Samhällsansvar

Rekrytera jämställt inom IT, IT-rekrytering och jämställdhet, IT-rekrytering och integration.
Vår mission är att minska kompetensbristen inom teknik och IT.

Ants Code at Hearts mission är att minska kompetensbristen inom teknik och IT. Speciellt inom tre områden finns en outnyttjad potential som väsentligt kan förbättra rådande bristsituation. Tre områden som var och en är kopplat till aktuella samhällsfrågor:

SKOLA – För framtida kompetensförsörjning inom IT området.

INTEGRATION – Ta vara på högutbildad kompetens och öka tillväxten.

JÄMSTÄLLDHET – Jämnare könsfördelning och nya perspektiv.

När vi tillgodoser våra kunders behov finns ett självklart incitament för oss att på kort och lång sikt öka tillgången till IT-kompetens. Att vi därmed även påverkar samhället har tydligt stärkt vår mission och ger oss skäl att ta vår uppgift på än större allvar.

Skola

Allt för få ungdomar söker sig till tekniska utbildningar. Teknik, matematik och programmering kan i vissa kretsar framstå torrt och tråkigt men vi är övertygade om att denna bedömning ofta grundar sig i felaktiga antaganden. Att leda barn och ungdomar mot framtidsbranscher är ett ansvar för vuxenvärld och skolsystem. Vi besöker regelbundet skolor, även långt ned i åldrarna och försöker genom information och inspiration förändra attityder. Vi bedriver även aktivt påverkansarbete mot politiker och beslutsfattare bland annat med vår ståndpunkt att programmering bör introduceras tidigt i skolsystemet.

Integration

En global utmaning är att matcha kompetenser och behov mellan länder. Matchningen för att gynna alla parter och då är det en mänsklig tragedi att matchningen så ofta misslyckas. Människor utnyttjas i sin utsatthet. Sveriges utveckling hindras när kompetens tappas bort, ingenjörer kör taxi och gästakademiker lämnar Sverige efter avslutade studier för länder som bättre hanterar kulturella och språkliga utmaningar.

Ants Code at Heart genomför över hundra tillsättningar totalt per år och av dessa är hittills ett tjugotal specialister från utlandet. Högutbildade akademiker som introducerats hos våra kunder genom våra speciellt framarbetade internationella program. Tillsättningar av nyckelkompetenser som saknas i Sverige som med största säkerhet aldrig inträffat utan vår inblandning. Tillsättningarna ger utökad tillväxt vilket motverkar arbetslöshet.

Jämställdhet

Techbolagen i Sverige leds till över 90% av män och branschen är problematiskt homogen. Forskningen visar att innovationskraften ökar med mångfald. Vi på Ants bejakar därför en normkritisk kultur som bidragit till vår framgång. Att vi har jämn fördelning av kvinnor och män i ledningen är en konkurrensfördel. Vi rekryterar alltid utifrån förmåga och kompetens men är kreativa i vårt sökarbete för att kombinera kompetens med mångfald i en mansdominerad bransch.

Läs mer om hur vi arbetar i dessa och andra frågor på vår blogg: Hamilton at Large eller via våra sociala medier. Mer information om våra internationella program finner du här.

Missa inte