HR-konsult

Hyra HR-konsult Interim eller som komplement är ofta rätt väg för att få rätt HR-funktion. HR är ett brett område som ofta anses innefatta allt från hur du rekryterar, behåller och får ut maximalt till din organisation. Inom tech där konkurrensen om rätt medarbetare är stor ger små förbättringar ofta stora uppsidor och HR Tech blir därmed allt hetare.

Rekrytering Stockholm med Ants

Hyra HR-konsult

HR-konsult att hyra som interim, operativ funktion, komplementresurs, strategisk utveckling eller för att helt enkelt bygga ny HR-funktion. Skälen är många varför man tar in en HR-konsult. Ants är marknadsledande inom techrekrytering och har från den positionen gedigen möjlighet att erbjuda hyra av HR-konsult.

HR-konsult från Ants HR Tech

HR har utvecklats mycket de senaste åren och många nya möjligheter har vuxit fram i digitaliseringens spår. Tidigare sågs HR ofta som en overhead och något som låg långt från affären. HR-frågor var ovanliga i styrelserummen och ibland hanterades HR mer som ett ”ont måste”.

Det vår då. I takt med att konkurrensen om medarbetare hårdnat och hävstången av att få rätt personal och specialister att bli produktiva ökat har HR och rekrytering (speciellt IT-rekrytering) seglat fram som allt viktigare. Digitaliseringen har accelererat den utvecklingen. Konkurrensen om techkompetens är stenhård och förändringstakten vad gäller tillgängliga digitala möjligheter har aldrig varit högre.

HR-konsulter med roten i tech

Ants IT-rekrytering är framvuxet i den nya tidens utmaningar. Från vår position och framgångar inom techrekrytering har Ants breddat sig in i nya områden utan att vattna ur erbjudandet och utan att göra avkall på vår stämpel som specialist. Det senaste steget i den utvecklingsresan är HR Tech. Som en direkt följd av våra satsningar inom HR Tech har även våra tjänster inom HR-konsult utvecklats.

Ants rekrytering
HR-konsult från Ants HR Tech

HR-specialister att hyra

HR och rekrytering inom tech är av naturliga skäl var alla våra HR-konsulter kommer från. Men det hindrar inte att vi inte också kommit långt på andra områden. Som exempel på specialistområden hos våra HR-konsulter utöver IT-rekrytering kan nämnas

 • HR Analytics
 • Employer Branding
 • HR-system
 • Strategic recruitment
 • Employee lifecycle
 • Leadership
 • Talent Management

Gör gärna en intresseanmälan här på vår hemsida så att vi kan träffas digitalt och dyka djupare i dina behov av HR-konsult.

Datadriven HR är framtidens HR-funktion

Om HR uppfattas som overhead eller en generell insats i personalvård är det svårt att veta hur investeringar påverkar intäkter och affären i stort. I takt med digitaliseringen har dock HR-blivit allt mer mätbart och därmed går det allt ofta att skapa rena ”business case” med ROI och andra väl beprövade grepp för att säkerställa att investeringar är rätt. Ofta redan innan de är genomförda.

Anlita gärna Ants för såväl kartläggning av möjligheter inom HR som genomförande av beslutade HR-satsningar. Datadriven IT-rekrytering eller datadriven HR. Just det datadrivna perspektivet är en självklarhet i hur vi tar oss an alla våra uppdrag.

”Datadriven rekrytering öppnar dörrar.”

Detta i kombination med ökad konkurrens om talanger har lett till att HR har fått en allt starkare position. Numer är förmågan att rekrytera rätt, behålla rätt och maximera resultatet av rätt medarbetare helt centralt för de flesta bolag och ofta är det lätt att motivera stora investeringar om man jobbar med datadriven HR.

Anlita strategisk HR-konsult och hyra HR-specialist för strategisk utveckling

Anlita HR-konsult för att genomföra ett strategiskt utvecklingsprojekt är efterfrågat och rimligt. En anställd HR-enhet och HR-funktion har ofta fördelar men tillfälliga strategiska steg kräver ofta spetskompetens under en begränsad tid. Då är konsultlösningen självklar. I dialog med oss på Ants kan du ofta genomlysa dina utvecklingsmöjligheter och implementera förändringarna effektivt.

HR-partner som helhetslösning

Bredden i vår erfarenhet och mängden specialistområden vi behärskar gör Ants till en efterfrågad HR-partner att anlita. Man kan tycka att vår bakgrund borde leda till att endast techsektorn söker sig till oss som HR-partner. Från början var ju IT-rekrytering hela vår verksamheten.

Men digitaliseringen är så övergripande att behovet av HR kopplat till tech gäller alla typer av bolag. Stora som små. Etablerade, nyetablerade och startups. Alla företag behöver helt enkelt förhålla sig till teknikutvecklingen och har fördelar av att använda ny teknik i sitt HR-arbete.

En HR-partner som är hemma i det tekniska blir att föredra för alla som vill hitta rätt i de nya förutsättningar som råder inom såväl rekrytering som HR i digitaliseringens spår.

Hyra HR-konsult för tillfälliga behov men alltid med långsiktigt perspektiv.

Hyra HR-konsult Interim

Interim HR-konsult har stor efterfrågan av förklarliga skäl. Föräldraledigheter och annan tillfällig frånvaro hanteras nästan alltid smidigast genom att ta in en tillfällig konsult. Ofta blir upplägget ganska självklart då det är befintlig HR-funktion som vill vidmakthållas. Rätt konsult får överlämning från befintlig HR-person och konsulten täcker sedan upp så länge som behovet kvarstår.

Interim HR-konsult är chans till vidareutveckling

Men varje gång man anlitar en konsult (i detta fall en HR-konsult) bör man ta tillfället i akt att se över om det även finns HR-funktionalitet att vidareutveckla. Tech HR och Techrekrytering har utvecklats mycket på senare tid och en HR-funktion har ofta inte möjlighet att följa med den snabba utvecklingen. Rätt HR-konsultbolag kan där komma in och komplettera med ”best practices” och implementera nya möjligheter som vuxit fram i digitaliseringens spår.

HR-funktion för startup och små bolag

I små bolag, startups och ibland även scaleups kan HR-funktionen vara bristfällig eller ibland saknas helt. Det gäller specifikt för techrekryteringsfunktionen och Ants Tech Recruiters har genom åren hjälpt åtskilliga bolag att få rätt lösning etablerad. Men även upprättande av övrig HR har blivit allt vanligare och accelererar nu i form av Ants HR Tech.

Läs mer om Digital HR och hur HR förändras av digitalisering och teknik:

https://www.northeastern.edu/graduate/blog/what-is-digital-hr/

Läs mer om Ants Tech Recruiters techrekrytering:

https://ants.se/it-rekrytering/

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.
Söker du jobb eller praktik? Kolla in vilka roller vi rekryterar här. 


  Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

  Läs mer

  Hej, och välkommen att signa upp dig till Ants nyhetsbrev! 👋

  Vi gillar att kunskapsdela och vill gärna göra det med dig! Om du signar upp på vårt nyhetsbrev kommer du en gång i månaden få ta del av våra bästa tips och insights om techrekrytering och techbranschen.

  Fyll i din mejladress så ses vi i inkorgen inom kort! ✉️


   Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.