Omplacering och omstrukturering

Vi hjälper med stora förändringar, omplaceringar och omstruktureringar i IT organisationer.
Omplacering och omstrukturering i IT organisationer.

Alla företag behöver förändras och ibland behöver personal lämna företaget. Dessa processer är sällan roliga och kan få förödande effekter för förtroendet för bolagsledningen om det sköts illa. Vi kan hjälpa dig att genomföra processen på ett genomtänkt sätt och underlätta för de utvecklare och tekniker som behöver lämna bolaget att identifiera och hitta möjligheter på andra håll.

Kontakta oss för en vidare diskussion om hur du kan få hjälp

Missa inte