CTO

Rekrytering CTO med Ants Tech Recruiters. Ants är erfarna inom chefsrekrytering och CTO är en roll vi ofta rekryterar. Som specialist inom IT-rekrytering bygger vi ofta upp techavdelningar från grunden. Ofta är uppdraget att både förstå vilken chef som känns rätt för avdelningen och även hur övriga organisationen bör byggas upp.

Rekrytering CTO

Alla typer av chefsrekryteringar är mycket viktiga för framgång inom tech. När man rekryterar en CTO är det den som sedan kommer bygga techavdelningen. Både plan och organisation kommer påverkas och om fel person får uppdraget kommer följderna blir mer eller mindre irreversibla.

Anlita rekryteringföretag vid rekrytering av CTO?

Därför är det ofta så att man tar in en expert i samband med just chefsrekrytering. Kostnaderna i att ta hjälp understiger med råge kostnader som kan uppstå om man inte tar hjälp.

Hur läggs rekryteringen upp?

Det är tre områden som man måste säkerställa. 1. är att man får rätt flöde av bra kandidater, 2. är att man får en bra kandidatupplevelse där arbetsgivaren representeras på ett personligt och professionellt vis och 3. är att man får till en korrekt utvärdering av kandidater så att rätt person anställs.

 

Rekrytera CTO

Hur säkerställer man kandidatfödet vid rekrytering av CTO?

Den viktigaste kanalen är att man tar personlig kontakt med rätt målgrupp. Här är det viktigt att man har förstått målgruppen. Både vilken den är men även hur den tänker när den eftersöker nästa jobb. Oftast krävs att man a/b-testar många budskap för att veta att man formulerar sig rätt. Det gäller oavsett om vi pratar initiala pitcher eller mer omfattande beskrivning av bolag och tjänst i samband med intervjuer.

Mycket viktigt är även att sätta upp a/b-testad annonsering i sociala medier. Rätt uppsatt utgör det ett mycket kostnadseffektivt sätt att säkerställa ett bra kandidatflöde vad gäller just rollen CTO.

Hur får man en personlig känsla i kandidatupplevelsen i samband med CTO rekrytering?

För att uppnå den rätta personliga känslan i kandidatupplevelsen vid rekrytering av CTO bör man även se till att en kvalificerad person (ofta en TA-konsult) sköter kontakten med kandidater utöver rekryterande chef och anställda hos den kund som rekryterar. Det är få rekryterande chefer som klarar detta på egen hand då det är ett mycket tidskrävande och omfattande arbete.

Ants Tech Recruiters är marknadsledande. Vi rekryterar 100-tals utvecklare varje år och vår leveransfrekvens på över 96% långt över vad mer externa rekryteringspartners kan uppnå.

Hur säkerställer man utvärderingsprocessen vid rekrytering av CTO?

Det viktigaste verktyget för att utvärdera CTO är ett case i kombination med en case intervju. Just i samband med chefsrekrytering har man möjlighet att hålla case betydligt mer allmänna. En chef kan och bör förväntas hantera lite mer öppna case såsom att exempelvis göra en slagkraftig presentation hur man vill driva en avdelning.

Det gör att de rekryterande cheferna samt övriga som är involverad i rekryteringsarbetet bör förvänta sig att bli övertygade av rätt kandidat. Om kandidaten inte klarar av att övertyga en panel om att den är rätt person i ett allmänt hållet case kommer den även ha svårt att övertyga de anställda i skarpt läge.

Om en chef har gedigen erfarenhet finns även en del att hämta i referenstagning även om det är ett vanskligt utvärderingsverktyg på många sätt.

Tester av olika slag är även de ett välkommet tillskott i utvärderingsprocessen. De bör dock mer ses som ett komplement då de sällan visar hela sanningen.

Är nätverk viktigt i samband med IT-rekrytering?

Det är helt klart så att många bra chefsrekryteringar generellt och CTO-rekryteringar specifikt görs via nätverk. En bra chefsrekryterare tillför ett relevant nätverk men ofta hittar man rätt även genom att använda sig av det rekryterande företagets nätverk. Det finns många sätt att skapa kandidatflöden som bygger på de kontaktytor chefer och anställda på ett bolag har. Dessa är ofta en stor del av framgången men de bör alltid kompletteras med andra kandidatkanaler.

Läs mer om rollen CTO.

Läs mer om Ants modell för IT-rekrytering här.

Hör gärna av dig!

Fyll i formuläret om du är i behov av IT-rekrytering eller har andra frågor.


    Jag har läst och samtycker till användarvillkoren.

    Läs mer