IT-rekrytering Stockholm

IT-rekrytering i Stockholm
Ants Tech Recruiters är specialister på IT-rekrytering i Stockholm

Om IT-rekrytering Stockholm

IT-rekrytering är speciellt utmanande i Stockholmsregionen. Stockholm ligger långt fram i den digitala utvecklingen och efterfrågan på specialister inom IT är mycket stor. Trots detta har intresset för utbildningar inom IT varit relativt lågt och därav är bristen på IT-kompetens extra akut just i Stockholm.

Ants Tech Recruiters är en erfaren leverantör av IT-rekrytering med specialisering på utvecklare och drifttekniker. Vi vet vad som krävs för att genomföra framgångsrika rekryteringar av IT-kompetens och genomför över 200 tillsättningar per år. Speciellt utmanande är sökprocesserna då bristen på personal inom IT-sektorn gör att man måste vara kreativ och kunnig för att hitta de resurser man behöver och genomföra lyckade rekryteringar. Stockholm har även generellt en högre lönebild än övriga landet och det är viktigt att man kan sätta ihop ett attraktivt erbjudande som lockar de specialister som man eftersträvar. Var, rent geografiskt, en arbetsgivare är placerad i Stockholmsområdet kan även det starkt påverka möjligheterna att hitta personal så arbetsplatsens placering är en viktig faktor som påverkar attraktiviteten hos en arbetsgivare.

Läs mer om vår IT-rekrytering

IT-rekrytering – Allt mer krävande i Stockholm

IT-rekrytering i Stockholm har från en redan utmanande nivå blivit än mer utmanande när den digitala sektorn och startup-scenen klivit fram och satt Stockholm på IT-kartan även globalt. Redan under den första IT-boomen kring årsskiftet var Stockholm framträdande som en plats för visionära projekt i den nya digitala tidsåldern. Tekniken och marknaden var då dock inte mogen för att skapa om sättning och lönsamhet i branschen men nu kommer en våg av nya företag och startups och denna gång verkar förutsättningarna finnas att kombinera kraftig tillväxt med framtida lönsamhet. IT-undret i Stockholm har bidragit till att även bristen på de eftertraktade IT-kompetenserna blivit allt större.

Är lösningen att ta in konsulter istället för att anställa?
Att anställa egen personal inom IT är betydligt mer utmanande än att ta in konsulter. Detta gäller speciellt i Stockholm. Många ser dock inte konsulter som ett alternativ och då är man tvungen till att hitta strategier för att lyckas locka IT-specialister exempelvis utvecklare och drifttekniker trots att bristen på dessa är stor.

 

IT-konsult Stockholm, vill du ha hjälp att hitta en konsult inom IT. Vi hjälper dig med IT konsulter.
IT-konsulter i Stockholm – Ants Tech Recruiters

IT-konsulter i Stockholm har vuxit fram som ett attraktivt alternativ i takt med att bristen på IT-kompetens vuxit sig större i Stockholmsområdet. Dock finns nackdelar i jämförelse med att lyckas rekrytera upp en Tech-avdelning.

Ants Code at Heart är även en erfaren leverantör av konsultlösningar inom IT både vad gäller generalister med bred kompetens och specialister med erfarenhet och spetskompetens. Oavsett om du söker resurser för längre eller kortare uppdrag eller vill se lösningar där du kan rekrytera konsulterna till ditt eget uppdrag om förutsättningarna är de rätta så har vi lösningar som passar dig. Om man jämför de två olika alternativen,  ta in konsult eller anställa, finns fördelar och nackdelar med bägge alternativen. Ta gärna vår hjälp i att göra analysen vad som passar just dig och ditt företag.

Läs mer om våra IT-konsulter här.

IT-konsulter är i Stockholm ofta en lösning på bristen på IT-kompetens

IT-konsulter har i Stockholm blivit en resurs som är lättare att tillsätta en att rekrytera egen personal. Därav har användningen av IT-konsultlösningar ökat successivt. Med en månads varsel kan Ants leverera en konsult med spetskompetens eller med generell kompetens till ett rimligt pris. Om man istället vill rekrytera kompetensen internt i företaget tar det ofta upp till tre månader. Om man inte har rätt förutsättningar för att få till en bra rekryteringsprocess kan det även vara svårt att överhuvudtaget tillsätta en tjänst. IT-konsulter blir då en snabb, smidig och säker lösning som ofta efterfrågas av våra kunder.

Läs mer om våra IT-konsulter här.

IT-konsulter ger flexibilitet men brister i långsiktighet och kostnadskalkyl

Genom att använda IT-konsulter i din organisation kan du smidigt anpassa din organisation när förutsättningar förändras. Att få IT-konsulter på plats går betydligt snabbare och smidigare en att anställa egen personal. Ofta kan en IT-konsult vara på plats och leverera inom en månad efter att behovet har identifierats. Det är även betydligt lättare att anpassa organisationen kompetensmässigt när man använder konsulter. Så länge man är beredd att betala marknadspriset för det finns även specialister på specifika tekniker och programmeringsspråk att tillgå smidigt och med någorlunda kort varsel. Den självklara nackdelen med konsulter är priset men det kan även vara en nackdel att långsiktigheten i organisationen blir sämre och kulturen otydligare än vad som är fallet med en avdelning med egenanställda.

Mer om IT-rekrytering Stockholm

Läs mer om vår IT-rekrytering i Stockholm

Techrekpodden